ALBATROSS LIQUORS – 30/09/2015

Beschrijving van de reclame

De Facebookpagina van het merk bevatte de volgende boodschap:
“Ooit al dat gevoel gehad dat je liever met je hoofd in de wolken zit, in de plaats van altijd met je voetjes op de grond te moeten blijven? Daar hebben wij voor gezorgd! Als de Albatross je lichaam binnenkomt, neem je afscheid van de dagelijkse sleur van werken en studeren, je komt binnen in de wereld van vrijheid en plezier! Welkom in de wereld van ALBATROSS!! ‪#‎embracetheclouds Heb je al eens kunnen proeven van onze liquide liefde?? Volgende maand zit vol met evenementen over heel Vlaanderen waar we iedereen laten proeven (volgieten) met ons hemels geluk.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager vormt deze reclame een duidelijke schending van het Alcoholconvenant, meer bepaald:

  • artikel 3.1: “volgieten” wijst op overmatig gebruik;
  • artikel 3.2: “afscheid van de dagelijkse sleur van werken en studeren” en “binnen in de wereld van vrijheid en plezier” verwijzen naar gunstige psychische en fysieke effecten om fysieke, psychische of sociale problemen te bestrijden;
  • artikel 3.5: deze boodschap wekt de indruk dat het drinken van het product het dagelijkse leven gelukkiger zou maken.

Daarnaast wijst de klager erop dat de verplichte slogan ontbreekt op de website en op de facebookpagina.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee inderdaad in de fout te zijn gegaan en dit in de toekomst te zullen vermijden. Zij zijn jonge starters die onvoldoende op de hoogte waren van de betrokken regels en zij wensen daarvoor hun oprechte excuses aan te bieden.
Zij hebben de betrokken post aangepast volgens de vereiste normen van het Alcoholconvenant. Verder zal op de website en facebookpagina de nodige verplichte slogan vermeld worden.
De reclame wordt op dit moment enkel gevoerd via de website en facebookpagina. Voortaan zal de reclame ook beter nagekeken worden. Het is zeker niet de bedoeling om een verkeerd beeld te geven.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de post op de Facebookpagina van de adverteerder waarop de klacht betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de gebruikte bewoordingen – “Ooit al dat gevoel gehad dat je liever met je hoofd in de wolken zit, in de plaats van altijd met je voetjes op de grond te moeten blijven?”, “Als de Albatross je lichaam binnenkomt, neem je afscheid van de dagelijkse sleur van werken en studeren, je komt binnen in de wereld van vrijheid en plezier!” en “volgieten” – de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengen met gunstige psychische effecten, de aandacht vestigen op hun eventuele euforiserende effecten, suggereren dat zij een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken en een overmatig gebruik aanmoedigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclametekst in strijd is met de artikels 3.1, 3.2 en 3.5 van het Convenant.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat zij als startende onderneming onvoldoende op de hoogte waren van de betrokken regelgeving en de betrokken Facebookpost meteen hebben aangepast.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van de tekst van de aangepaste Facebookpost:
“Ooit al dat gevoel gehad dat je liever met je hoofd in de wolken zit, in de plaats van altijd met je voetjes op de grond te moeten blijven? Daar hebben wij voor gezorgd! Welkom in de wereld van ALBATROSS!! ‪#‎embracetheclouds Heb je al eens kunnen proeven van onze liquide liefde?? Volgende maand zit vol met evenementen over heel Vlaanderen waar we iedereen laten proeven van ons hemels geluk. Geniet maar drink met mate!”.

De Jury is dienaangaande van oordeel dat ook de aangepaste reclametekst in strijd blijft met het Convenant, daar deze de bewoordingen “Ooit al dat gevoel gehad dat je liever met je hoofd in de wolken zit, in de plaats van altijd met je voetjes op de grond te moeten blijven?” blijft gebruiken.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de in België voor de betrokken alcoholhoudende drank verplichte educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” niet vermeld staat op de betrokken Facebookpagina en evenmin op de website van de adverteerder.

Dienaangaande wijst zij erop dat overeenkomstig artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant voor reclame via digitale media deze educatieve slogan duidelijk en leesbaar moet worden vermeld.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: ALBATROSS LIQUORS
Product/Dienst: Likeur Albatross
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  30/09/2015