ALBATROSS LIQUORS – 28/10/2015

Beschrijving van de reclame

De Facebookpagina van het merk bevatte de volgende boodschappen:

1) “Het is weer bijna zover beste Albatross zupers! Vanaf 16u30 after school party in Pièce Unique in Tielt! Iedereen wordt opnieuw verwend met een Gratis shotje van de oneindig veel liefde gevende Albatross fontein! Daarachter slaan we terug onze vleugels uit in onze thuisstad Kortrijk waar we in café Shooters er alweer een dik feestje zullen van maken!!
p.s; Weet jij wat wij aan het maken zijn?
Ons vakmanschap drink je met verstand.”;

2) “Albatross staat voor vrijheid; Eens de grootste vogel van onze planeet van het vaste land springt, laat hij die voor altijd achter hem en zweeft boven de oceaan. Dit gevoel willen we mensen geven die een avondje genieten van onze drank. Laat voor vanavond eens het vaste land achterwege, omarm de vrijheid alsof je nooit meer hoeft terug te keren! ‪#‎embracetheclouds ‪#‎partyupneverstop
Ons vakmanschap drink je met verstand.”.

De aankondiging van de eerst vermelde activiteit op de Facebookpagina van de betrokken horecagelegenheid vermeldt onder meer “afterschool party” en “het Albatross promoteam komt tussen 16u30 & 17u30”. De pagina bevat, binnen de context van de aangekondigde activiteit, tevens foto’s van jonge personen.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager vormt deze reclame een duidelijke schending van het Alcoholconvenant.
Wat de eerste vermelding betreft, zijn de termen “zupers” en de link met een fontein volgens hem in strijd met artikel 3.1. De vermelding van 16u30 is duidelijk bedoeld voor het schoolgaand (minderjarig) publiek, terwijl het product een sterke drank is en verboden is voor minderjarigen.
De tweede vermelding is volgens de klager in strijd met artikelen 3.2 en 3.5.
Tenslotte wijst de klager op het feit dat reclame van de adverteerder reeds eerder op gelijkaardige gronden door de Jury werd gesanctioneerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de betreffende Facebook statussen reeds verwijderd werden.
Hij vermeldde tevens dat hij rekening heeft gehouden met de eerdere klacht, en nu telkens bij geplaatste berichten op Facebook "Ons vakmanschap drink je met verstand" vermelden. Hij probeert ook niet te ver te gaan met zijn reclame, maar zag er geen kwaad in om "zuppers" te vermelden. Dit is voor hem alleen het West-Vlaamse woord voor "drinkers", met andere woorden mensen die het product nuttigen.
Met betrekking tot het evenement om 16u30 geeft de adverteerder zijn schuld volledig toe. Hij is hierop ook aangesproken door een controleur van de FOD Volksgezondheid, en wordt daarvoor ook al beboet.
Wat het uitleggen van de naam "Albatross" op Facebook betreft, ging het gewoon om een verwijzing naar de link met het dier, dat op zich "vrij" is. Hij dacht hiermee niet "geluk" te linken aan alcohol, maar eerder gewoon "genieten op je gemak".
De adverteerder begrijpt de klacht, en zal hiermee ook in de toekomst rekening proberen te houden. Hij meent wel dat het onterecht zou zijn om te stellen dat hij zich enkel richt op minderjarigen. Hij doet met name zijn uiterste best om zich te richten tot meerderjarigen. Hij heeft bijvoorbeeld een cocktailboekje gemaakt, enkel voor gespecialiseerde zaken die hun meerderjarige klanten wat meer willen aanbieden.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de posts op de Facebookpagina van de adverteerder waarop de klacht betrekking heeft.

Wat de eerste post betreft, is de Jury van mening dat de gebruikte bewoordingen wel degelijk een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie aanmoedigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclametekst in strijd is met artikel 3.1 van het Convenant.

De Jury is bovendien van mening dat de benaming van de activiteit – “after school party” – in combinatie met het vermelde aanvangsuur – 16u30 – in casu naar het secundair onderwijs verwijst en zich derhalve richt tot minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame tevens een inbreuk uitmaakt op de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant, die bepalen dat de reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen.

Met betrekking tot de aankondiging van deze activiteit op de Facebookpagina van de betrokken horecagelegenheid heeft de Jury daarenboven vastgesteld dat deze tevens foto’s van jonge personen bevat en is zij van mening dat sommige van deze personen minderjarig lijken te zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame op dit punt tevens een inbreuk uitmaakt op artikel 4.2 van het Convenant.

Wat de tweede post betreft, is de Jury van mening dat de gebruikte bewoordingen wel degelijk de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengen met gunstige psychische effecten en de aandacht vestigen op hun eventuele euforiserende effecten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclametekst in strijd is met artikel 3.2 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de betrokken posts van de Facebookpagina van de adverteerder werden verwijderd.

Zij heeft echter vastgesteld dat dit niet het geval is voor de Facebookpagina van de betrokken horecagelegenheid waarop de eerst vermelde activiteit tevens wordt aangekondigd.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om er zorg voor te dragen dat ook deze aankondiging van zijn activiteit het Convenant respecteert.

Gelet op het feit dat recent een andere inbreuk in hoofde van de adverteerder werd vastgesteld voor gelijkaardige feiten, heeft de Jury de adverteerder bovendien verzocht, overeenkomstig artikel 13.3 van het Convenant, om haar zijn volgende gelijkaardige reclame op Facebook voor een voorafgaandelijk onderzoek voor te leggen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: ALBATROSS LIQUORS
Product/Dienst: Likeur Albatross
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  28/10/2015