AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS – 29/08/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een naakte vrouw die een kledingstuk (onder de vorm van groene verf) elegant rondom haar lichaam zwaait. De intieme delen van haar lichaam zijn bedekt. Tekst : «Fashion for walls. Om je huis aan te kleden creëerde Christophe Coppens samen met het Levis ColorLab een collectie die geïnspireerd is op jeugdherinneringen. Vijf kleuren gedrenkt in nostalgie, maar ontworpen voor vandaag. Newstalgia. De nieuwe trendcollectie van Levis Ambiance. Ontdek ook de andere Ambiance collecties in de brochure of op www.levis.info ».
Rechts beneden: logo van het merk (« Levis Ambiance »).

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beschouwt de vrouw als een object dat zonder respect wordt gemanipuleerd voor het plezier. Of het nu gaat om een vrouw of een man, het is niet nodig om naaktheid te gebruiken om bepaalde producten te verkopen. Er is respect nodig in een democratische maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat Levis Ambiance het modemerk is binnen de Levis verven en dat bijgevolg de baseline “Ambiance, Fashion for Walls” is. De campagne ging drie jaar geleden van start met als vertrekpunt de modewereld, waarin vrouwelijke modellen een prominente rol spelen. Op basis daarvan werd beslist om een beeld te creëren waarbij een vrouwelijk model wordt aangekleed met Ambiance verf. Er zijn inmiddels 3 varianten. De laatste advertentie (die het voorwerp uitmaakt van deze klacht), brengt vernieuwing en nostalgie samen. Dit beeld refereert naar vroeger. Het model zwaait als het ware de verf, symbool voor het kledingstuk, elegant rondom haar. De adverteerder benadrukte dat het nooit zijn bedoeling was om een seksueel getinte boodschap te brengen. Alle aandacht is steeds gericht op het esthetische effect, waarbij het model omhuld wordt door verf. Gezien Ambiance verf als kledingstuk beschouwd wordt, werd vanuit illustratief oogpunt gekozen voor een naakt model teneinde de visie over verf te laten overkomen bij het publiek. De adverteerder benadrukte dat hij elke advertentie als een kunstwerk op zich ziet waarbij het accent op de verf ligt. Daarenboven stelde hij dat hij getracht heeft om zoveel mogelijk het vrouwelijk lichaam te bedekken en er geenszins geprovoceerd wordt. De vrouw wordt op geen enkele wijze als lustobject voorgesteld en de pose en afbeelding werden met respect weergegeven. Hij is van oordeel dat het tonen van contouren van de boezem, evenals een blote buik, de dag van vandaag bezwaarlijk als ethisch onaanvaardbaar kan worden aanzien. Hij is van mening de toepasselijke bepalingen te hebben nageleefd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst een duidelijke link vastgesteld tussen het beeld en de slogan “Fashion for walls”. Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie is de Jury van oordeel dat de visuele voorstelling en tekst van de advertentie geen elementen bevatten die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. Zij heeft vastgesteld dat de intieme delen van het lichaam verborgen zijn en de vrouw niet onfatsoenlijk of provocerend wordt afgebeeld. Deze reclame is niet van aard om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS
Product/Dienst: Levis Ambiance
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/08/2007