AIV SECURITEC – 20/12/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: « Alors, tu montes boire un dernier verre ? »
Vrouw: « Oui, mais … »
Man: « Allez, viens ! »
Vrouw: « C’est sympa chez toi et … »
De man kust de vrouw.
Vrouw: « Pas si vite, attends. Tu te protèges au moins ? »
Man: « Attends, évidemment que je me protège »
Men hoort de man en de vrouw genot beleven en vervolgens het geluid van een sirene.
Vrouw: « Et ça, c’est quoi ? »
Man: « Ben, tu as demandé que je me protège, toute la maison est protégée ! »
Vrouw: « Mais t’es tapé comme mec ! »
Jingle
Vrouw: « Il est tapé ce mec ! »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het volstrekt misplaatst om om 11u of 16u op de radio een vrouw te horen die een orgasme simuleert.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder kan men niet met alles lachen en het is daarom dat hij steeds gepleit heeft voor humor maar zonder daarbij te vervallen in onfatsoenlijkheid of vulgariteit.
Wat de reclame betreft heeft hij een bevraging gedaan bij 50 personen van verschillende origine en geen van hen heeft ook maar het minste voorbehoud gemaakt op het vlak van een mogelijk onbehagen bij het beluisteren van deze reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een man en een vrouw in scène brengt die naar binnen gaan voor een laatste glas, elkaar kussen en genot beleven nadat de vrouw geverifieerd heeft dat de man wel degelijk bescherming gebruikt. Men hoort dan sirenes en de man die zegt: « Tu as demandé que je me protège, toute la maison est protégée ! » (“Je hebt gevraagd of ik bescherming gebruik, heel het huis is beschermd!”).

De Jury is van mening dat de reclame in kwestie gerealiseerd is op een opvallende en overdreven manier en zonder voor de jongste luisteraars expliciete seksuele toespeling.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van oordeel dat de radiospot niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin de waardigheid van de vrouw aantast.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen of jongeren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AIV SECURITEC
Product/Dienst: AIV Securitec
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/12/2017