AIR TRANSAT – 30/04/2008

Beschrijving van de reclame

Tekst: « air transat. 3x par semaine non-stop Bruxelles> Montréal. A partir de 349 € A/R Toutes taxes comprises. Dès le 14 juin 2008, plus d’espace pour les jambes. »

Onderaan in kleine letters : « Pour de plus amples informations et/ou réservations, appelez votre agence de voyage, cliquez sur www.airtransat.be ou appelez le 03 239 00 65. »

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft op de website van de adverteerder gezocht en hij heeft geen vlucht aan de aangekondigde prijs gevonden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er een plaatsing is uitgevoerd die onjuist is, waardoor de advertentie van de week voordien herhaald werd in de kranten van 19 april laatstleden. Het tarief “vanaf 349 €”, alle taxen inbegrepen, was geldig voor de eerste vluchten van het seizoen ; m.a.w. voor de vluchten van 9 tot 16 april. Door omstandigheden is deze advertentie terug verschenen op 19 april maar uiteraard waren deze vluchten niet meer open voor verkoop.

De adverteerder liet gelden dat hij steeds een groot aantal stoelen beschikbaar stelt waarmee hij adverteert en wil zich niet associëren met misleidende reclamepraktijken.

Op 14 april, de dag dat de advertentie aan de krant werd doorgegeven waren er nog 65 stoelen van de 259 stoelen op de vlucht van 16 april beschikbaar, m.a.w. 25% van de totale capaciteit voor die vlucht.

De adverteerder betreurt ten zeerste dat dit is kunnen gebeuren en bood aan de klager een compensatie aan.

Hij stelde tevens dat inmiddels de procedure werd aangepast waardoor dit soort fouten in de toekomst voorkomen kan worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de publicatie van deze advertentie verkeerdelijk werd herhaald in de kranten van 19 april. Het tarief in kwestie was enkel geldig voor vluchten van 9 en 16 april.

De Jury is van oordeel dat deze reclame (die verkeerdelijk verschenen is) van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 zoals ingevoegd in de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. Aangezien de reclame inmiddels beëindigd werd, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om in er in de toekomst op toe te zien dat dergelijke verkeerde inlassingen vermeden worden.

Zij heeft er nota van genomen dat de adverteerder de klager een compensatie aanbiedt en dat hij zijn procedure heeft aangepast om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AIR TRANSAT
Product/Dienst: Vlucht Brussel-Montréal
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/04/2008