AG INSURANCE – 23/10/2017

Beschrijving van de reclame

De reclame op internet bestaat uit drie kaders waarin men respectievelijk kan lezen: “1 op 8 vrouwen wordt ooit getroffen door borstkanker.”, “Gun jezelf ook extra’s als je vecht tegen borstkanker.” en “Feminaverzekering – Een vast bedrag om je te helpen (huishoudhulp, massages,…) als je vecht tegen borstkanker. – Ontdek nu” met daarbij telkens het vrouwelijk symbool. Daaronder het logo van de adverteerder en “Feminaverzekering van AG Insurance, een ziekteverzekering (Tak 2).”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze verzekering choquerend en deze reclame van erg slechte smaak. Deze verzekering garandeert een kapitaal aan toekomstige vermoedelijke borstkankerpatiëntes, en vergeet daarbij alle andere vormen van kanker. Bovendien lijkt het aspect ‘voor het geval dat’ hem bijzonder choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft als volgt geantwoord op de verschillende elementen van de klacht:

- “choquerende verzekering”:
De in de reclame gebruikte cijfers (1 op 8 vrouwen) zijn afkomstig van een betrouwbare bron (Pink Ribbon) et beantwoorden jammer genoeg aan de realiteit. Het doel van de campagne is om vrouwen voor dit risico te sensibiliseren en om een verzekeringsproduct voor te stellen dat hen, ingeval van een positieve diagnose, zal toelaten om een vast bedrag te ontvangen.

- “vergeet daarbij alle andere vormen van kanker”:
Zoals voor elke andere verzekering is het nodig om de te dekken risico’s precies te omschrijven. Met Femina wenste de adverteerder zich te concentreren op een helaas in België vaak voorkomend risico en daarbij een voor de cliënten acceptabel tarief te behouden. Het is duidelijk dat het derhalve niet mogelijk is om “alle andere vormen van kanker” aan dezelfde toegankelijke voorwaarden te dekken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame promotie voert voor de nieuwe Feminaverzekering van de adverteerder. In dit verband heeft zij vooreerst benadrukt dat het niet tot haar bevoegdheid als zelfregulerend orgaan inzake reclame behoort om zich uit te spreken over het product zelf dat het voorwerp van de reclame uitmaakt.

Wat de tekst van de reclame betreft, is de Jury van mening dat deze feitelijke gegevens bevat die op een sobere manier gepresenteerd zijn.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat de in de reclame gebruikte cijfers afkomstig zijn van Pink Ribbon, een organisatie die strijdt tegen borstkanker, en beantwoorden aan de realiteit en dat het doel van de campagne is om vrouwen te sensibiliseren voor het risico van borstkanker en om in dit verband een specifiek verzekeringsproduct voor te stellen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet ten onrechte inspeelt op angst.

Zij is derhalve van oordeel dat deze niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AG INSURANCE
Product/Dienst: Feminaverzekering
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2017