AFAS SOFTWARE – 22/05/2012

Beschrijving van de reclame

De radiospots gaan als volgt:

“AFAS. Heel België werkt met AFAS software.
CRM, HRM, boekhouding, logistiek en projecten in één pakket.
AFAS.be”

“AFAS. Heel België werkt met AFAS software.
Ook brouwerij Palm, Kinepolis en Familiehulp werkt met de software van AFAS.
AFAS.be”

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft de adverteerder vorig jaar naar aanleiding van een eerdere campagne gevraagd om de bewering "heel België werkt met AFAS" te staven met cijfers, maar heeft hier tot op heden geen reactie op ontvangen. Hij kent de markt van dergelijke softwarepaketten en er zijn hier vele leveranciers. Leidende producten zijn SAP, Axapta, ... Het is onmogelijk dat heel België met AFAS werkt. Deze bewering is volgens de klager dan ook per definitie fout en leugenachtig. Bijgevolg zou deze niet mogen worden gebruikt in een reclameboodschap. Anders kan iedereen tegen betaling leugens beginnen verspreiden via de radio.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de marketingslogan ‘Heel België werkt met AFAS Software’ gebruikt heeft om aan te geven dat hij een complete oplossing heeft voor alle bedrijven in België.
Dit is volgens hem geen misleiding, maar geeft aan wat zijn missie en ambitie is. Deze boodschap letterlijk nemen zoals wordt aangeven in de klacht zou betekenen dat geen enkel bedrijf reclame meer zou kunnen maken. De adverteerder haalde dienaangaande verschillende voorbeelden aan van slogans die door internationale bedrijven worden gebruikt in hun communicatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospots waarin onder meer de volgende uitspraak voorkomt: “Heel België werkt met AFAS software.”.

De Jury is van mening dat de adverteerder met deze uitspraak geen specifieke claim maakt en dat de uitspraak ook kan worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op het territorium waarbinnen het aangeprezen product beschikbaar is.
De Jury is tevens van mening dat deze uitspraak niet letterlijk dient te worden genomen door de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze radiospots niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AFAS SOFTWARE
Product/Dienst: Softwarepaketten
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/05/2012