AEGON – 20/04/2000

Beschrijving van de reclame

De brochure vermeldt onder de titel “Ontdek wat u kan oogsten met 3.000 BEF per maand : 680.000 BEF (3% met een spaarboekje) naast 1.322.000 BEF (11,1 %* met KapitaalPlan). In de tekst wordt gewezen op de voordelen van het product, o.m. “Hoog rendement : een gemiddeld nettorendement van 11,1 %* over de voorbije 15 periodes”. Onder de titels “Elke maand een klein bedrag inleggen”, “Voor een aanzienlijk en belastingvrij kapitaal”, wordt een cijfer-voorbeeld gegeven op basis van een gemiddeld nettorendement van 11,1 %. Naast de daar vermelde asterisk wordt uitgelegd : “Aegon Money Maxx geeft u zicht op een rendement van maar liefst 11,1%. Dat is het gemiddeld rendement dat de klanten van Aegon Money Maxx sinds 1970 behaald hebben. In die jaren werd de laagst renderende periode afgesloten met een rendement van 8% en de hoogst renderende met een rendement van 14,4%. Natuurlijk vormen deze rendementen geen garantie voor de toekomst en bieden zij geen kapitaalsgarantie. Maar deze mooie resultaten geven wel aan dat een zeer hoog rendement met KapitalPlan binnen uw bereik ligt”. Bon voor informatie-aanvraag zonder verplichting.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misleidend, aangezien de gesuggereerde intrest niet met de realiteit overeenstemt. De zin “natuurlijk vormen deze rendementen geen garantie voor de toekomst…” wordt volkomen tenietgedaan door het vervolg.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat in de brochure voldoende duidelijk is aangeduid dat het aangehaalde rendement geen garantie vormt voor de toekomst en de daaropvolgende zin daaraan geen afbreuk doet, zodat zij geen opmerkingen heeft geformuleerd.

Adverteerder: AEGON
Product/Dienst: Money-Maxx
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/04/2000