AEGON – 20/01/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “… AEGON blijft U een rendement van 10,4 % netto bieden, vrijgesteld van belastingen”, beschrijft de mailing voor een kapitaalplan de voordelen van het product. Er wordt o.a.benadrukt dat “de adverteerder nummer één is in de Benelux op het vlak van spaarformules en beleggingen vrijgesteld van belastingen”, “met het KapitaalPlan meer geld kan sparen dan u ooit kon opzijzetten”, “combineer het gemak van sparen en een hoog investerings-rendement”. In de tekst wordt gewezen op de daling van de intrestvoeten wat geïllustreerd wordt aan de hand van een aantal kopies van krantenartikels daaromtrent. Gratis telefoonnummer voor het inschrijven op een KapitaalPlan. Bijgevoegd inschrijvingsformulier met vermelding “Verdubbel het rendement van uw sparen”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met een vroegere aanbeveling van de Jury en is misleidend omdat het vermelde rendement niet wordt “geboden” doch wel het resultaat is van een belegging gedurende een bepaalde termijn in het verleden.

Jurybeslissing

De Jury formuleerde geen opmerkingen betreffende de brochure waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat het weergegeven rendement het gemiddeld resultaat is van beleggingen in het verleden en dus niet gegarandeerd wordt voor de toekomst. Zij heeft evenwel gemeend dat de slogan in de begeleidende brief “Aegon blijft U een rendement van 10,4 % netto bieden, vrijgesteld van belastingen”, alsook de bewering “verdubbel het rendement van uw spaargeld” op de inschrijvingsbon misleidend zijn omdat zou kunnen begrepen worden dat een vast gegarandeerd rendement wordt geboden. Nadat de Jury had aanbevolen deze slogans te wijzigen of weg te laten, liet de adverteerder weten dat zij in toekomstige reclame niet langer zouden gebruikt worden.

Adverteerder: AEGON
Product/Dienst: KapitaalPlan
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  20/01/2000