ADECCO – 23/03/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie nodigt uit om zich in te schrijven bij Adecco en de match Belgiƫ-Nederland bij te wonen. Op een zwarte achtergrond staat in rode kleur het hoofd van de duivel afgebeeld die een stuk kaas raspt met een rasp.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie heeft een racistische inslag, zet aan tot vreemdelingen-haat en werkt een klimaat van geweld in de hand. De reclame is misplaatst in de huidige context en gelet op de inspanningen van de sportwereld om de sociale vorming en verantwoordelijkheidszin van jongeren te verbeteren.

Jurybeslissing

De Jury heeft haar eerdere aanbeveling inzake dit thema bevestigd en aanbevolen om de campagne in een meer positieve geest te voeren en een dergelijk thema in reclame niet meer te gebruiken. Zij is de mening toegedaan dat de symboliek, die misschien wel als humoristisch kan aangevoeld worden, desalniettemin onvriendelijk is. Met het beeld van de kaas die geraspt wordt kan men denken dat de bedoeling van de voetbalmatch is, het verbrijzelen, vernietigen en uitschakelen van de ander. De reclame werkt een weinig sportief klimaat in de hand. Zij is tevens van oordeel dat humor niet mag leiden tot onheuse zelfs agressieve boodschappen tegenover andere landen. Dit brengt immers een nationalisme mee dat niet gepast is in een sportieve sfeer. Dergelijke boodschappen houden bovendien het risico in bij bepaalde bevolkingsgroepen reacties uit te lokken die op sportief en maatschappelijk vlak te vermijden zijn.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de campagne reeds werd stopgezet.

Adverteerder: ADECCO
Product/Dienst: Match Belgiƫ-Nederland
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  23/03/2000