ADECCO – 01/10/2008

Beschrijving van de reclame

De tv-spot toont vooreerst een man die belt in zijn auto. Gedurende het gesprek blijft de auto geparkeerd (de achtergrond blijft ongewijzigd). Op een gegeven moment, zegt de man dat hij zich in een “verschrikkelijke verkeersopstopping” bevindt, maar hij is nog steeds geparkeerd. Op het einde van het gesprek legt de man zijn telefoon neer en vertrekt met de wagen. Gedurende de spot is het logo van Adecco en de website www.adecco-excuses.com zichtbaar.

Motivering van de klacht(en)

In de spot ten gunste van Adecco, ziet men het hoofdpersonage telefoneren aan het stuur van zijn wagen.

De klager benadrukt dat het om een inbreuk gaat op de wegcode en dat dergelijke aanzetting tot directe of indirecte inbreuken afkeurenswaardig is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat deze spot gelanceerd werd door Adecco in het kader van de campagne “No Excuses” (www.adecco-excuses.com gedurende heel de spot vermeld) en dat het voornaamste idee van de campagne samengevat kan worden als volgt: tegenwoordig heeft iedereen veel excuses om iets niet uit te voeren terwijl ze pertinent weten dat ze het moeten doen. De boodschap die Adecco wil overbrengen is dat men moet stoppen met excuses uit te vinden en dat men moet handelen.

De adverteerder benadrukte vervolgens dat de telefonische communicatie plaatsvindt terwijl het voertuig geparkeerd staat. Tijdens de communicatie wordt er inderdaad vermeld door de persoon in kwestie dat hij zich in een “verschrikkelijke verkeersopstopping” bevindt, maar dit is natuurlijk “een excuus”.

De adverteerder stelde tenslotte vast dat de klager de boodschap van de reclame anders geïnterpreteerd heeft dan de boodschap die hij wilde overbrengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de spot deel uitmaakt van de campagne “No Excuses” met als idee dat men dient te handelen ipv excuses te zoeken.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een persoon toont die in zijn auto stapt en daarna telefoneert maar dat de auto geparkeerd blijft gedurende het telefoongesprek. De persoon vertrekt pas nadat hij de telefoon heeft neergelegd. De persoon zegt op een gegeven moment dat hij vast zit in een file, maar dat is een excuus.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ADECCO
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2008