ACERTA – 20/02/2008

Beschrijving van de reclame

Vrouwenstem: “Hey ik ben Tia Hellebaut, ik ben zelfstandig hoogspringster. Ik wil altijd hoger en hoger springen en daarvoor heb ik mij omringd met straffe specialisten, zoals een coach.”
Mannenstem: “Hoger godverdoeme Tia.”
Vrouwenstem: “Een sportpsycholoog.”
Mannenstem: “Denk hoger, Tia, denk hoger.”
Vrouwenstem: “Een masseur.”
Mannenstem: “Nog wat hoger, Tia?”
Mannenstem: “Mensen maken het verschil. Net als Tia zijn we daar bij de HR-dienstengroep Acerta van overtuigd. Daarom helpen we zelfstandigen en ondernemers om het beste te halen uit zichzelf en hun medewerkers. Meer info op dekrachtvanmensen.be. Acerta. De kracht van mensen.”

Motivering van de klacht(en)

In deze spot wordt Tia Hellebaut omringd door een coach die er niet voor terugdeinst om hardop te vloeken. De klager vindt het niet kunnen dat ouders moeten tolereren dat kinderen worden blootgesteld aan spots/reclameboodschappen waarin mensen blijkbaar hun emoties niet de baas kunnen. Om nog maar te zwijgen over de Godslastering die hier in voorkomt. Stel dat het hier gaat om laster aan de Islam, verdere uitleg lijkt hier overbodig niet ...

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee het te betreuren dat een klacht tegen zijn radiospot is ingediend. Het is zeker niet zijn opzet geweest om iemand te kwetsen in zijn gevoelens en/of opvattingen. De spot is enkel bedoeld om op een humoristische manier te verwijzen naar een team rond een topsporter zoals Tia Hellebaut om zo de slogan “de kracht van mensen” beter in de verf te zetten. Acerta is immers een HR-bedrijf dat leeft van en door de kracht van mensen.

De adverteerder bevestigde dat deze radiocampagne ondertussen beëindigd is en hij voor latere campagnes met een aangepaste spot zal werken.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze spot niet choquerend overkomt en niet van aard is om kinderen morele schade te berokkenen, noch aan te moedigen er dergelijk taalgebruik (in casu vloeken) op na te houden.

De Jury is tevens van oordeel dat deze spot niet van aard is om de basiswaarden van de katholieken ten gronde te kwetsen of godsdienstige overtuigingen in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ACERTA
Product/Dienst: Acerta
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2008