ACCENT – 23/05/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Spannend! Mijn eerste job! Maar eerst nog even ontspannen.” toont de rugzijde van een jonge vrouw in bikini.

Tekst: “Accent betaalt je vliegtuigticket terug!*Neem eerst 2 maanden vakantie en begin vanaf 1 september opgeladen aan je eerste job. Studeer jij ook af in juni? Proficiat! Maar wil je nog genieten van een welverdiende vakantie vooraleer je aan de slag gaat? Dat kan! Kom nu langs bij Accent en je krijgt zelfs korting op jouw vliegtuigtickets*. Op 1 september 2008 biedt Accent jou dan een uitzendjob op maat aan met optie op vast werk. Bovendien kan je ondertussen dankzij Accent goedkoper op reis. Twijfel dus niet, schrijf je vandaag nog in bij Accent en wij zorgen voor een uitzendjob die op jouw lijf geschreven is.”

De asterisk verwijst naar de volgende tekst: “Accent betaalt je vliegtuigticket terug met een maximumwaarde van 199 euro, reglement in te kijken in de Accent kantoren of op te vragen via pr@be.accent.jobs.”

Vermelding van de slogan en het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame misleidt jonge mensen dmv actie terugbetaling vliegtuigticket. Ze worden ertoe aangezet om in de uitzendarheid te gaan, hetgeen hun mogelijkheden beperkt. Anderzijds is de afbeelding van de jonge vrouw denigrerend voor de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat de campagne in Metro zich tot schoolverlaters richt en als doel heeft om zoveel mogelijk afgestudeerden (bedienden/arbeiders) te plaatsen op de arbeidsmarkt. Om jongeren te motiveren, heeft de adverteerder hier een ludieke actie aan gekoppeld. Hij legde uit dat wie afstudeert in juni, wie start op een uitzendjob via Accent en 125 werkdagen actief is via het uitzendsysteem, een reischeque van 199 euro krijgt. Hij stelde dat de voorwaarden om de reischeque van 199 euro te krijgen eenduidig zijn en het wedstrijdreglement in het kantoren in te kijken is. Hij stelde zich in de uitzendwereld te onderscheiden door uitsluitend uitzendjobs optie vast, met garantie te bieden. Zijn grootste troef is dus het uitzicht op vast werk. Hij legde uit dat het gebruik van een beeld die een vrouw in bikini toont gemotiveerd is vanuit het feit dat hij via deze advertentie jongeren wenst aan te spreken in het kader van het thema “vakantie”. Dat dit zou getuigen van misleiding in het algemeen en degeneratie van de vrouw in het bijzonder is gezien de bovenvermelde doelstellingen in geen geval zijn bedoeling geweest.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclameboodschap uitzendarbeid via Accent aanprijst door het organiseren van een wedstrijd (terugbetaling van vliegtuigtickets onder bepaalde voorwaarden).

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame enerzijds vermeldt dat het wedstrijdreglement kan opgevraagd worden via e-mail ofwel kan ingekeken worden in de Accent kantoren, en anderzijds dat de maximumwaarde van de terugbetaling van het ticket 199 euro bedraagt.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van mening dat deze advertentie niet van aard is de consument te misleiden met betrekking tot de voorwaarden verbonden aan deze actie.

De Jury merkt op dat het promoten van uitzendjobs (in casu met optie vast) ten overstaan van schoolverlaters niet strijdig is met wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen inzake reclame.

Tenslotte is de Jury van oordeel dat de afbeelding van een vrouw in bikini verband houdt met de boodschap (vakantie alvorens aan de slag te gaan - terugbetaling van vliegtuigtickets onder bepaalde voorwaarden), en niet van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten, noch denigrerend overkomt.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, is de Jury van oordeel geen opmerkingen betreffende de advertentie in kwestie te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ACCENT
Product/Dienst: Uitzendarbeid
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2008