ACCENT – 20/06/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont het bovenlichaam van een man die uitsluitend ondergoed draagt en die met zijn linkerhand zijn geslachtsdelen vasthoudt. De woorden : “Je mogelijkheden aftasten ?” worden gevolgd door een tekst die een korte beschrijving geeft van de firma waarbij haar groei in de verf wordt gezet, daaronder bevinden zich 2 werkaanbiedingen.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie is vulgair, misplaatst en getuigt van een totaal gebrek aan smaak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij probeert om vernieuwend te zijn op gebied van reclame en rekrutering omdat het in de huidige arbeidsmarkt noodzakelijk is om voortdurend de aandacht van potentiële medewerkers te trekken. Hij benadrukte dat deze toffe en uitdagende reclamecampagne enorm geapprecieerd wordt door zijn doelpubliek m.n. de jeugd. Het was niet zijn bedoeling om te choqueren, maar wel om zich te profileren als een jong bedrijf waar dynamische mensen de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien.

Jurybeslissing

De Jury is de mening toegedaan dat deze afbeelding niet getuigt van goede smaak en heeft de adverteerder erop gewezen dat het lezerspubliek van het medium waarin deze advertentie verschenen is veel ruimer is dan het doelpubliek (uitsluitend jeugd) dat hij beoogt. Daar er geen verband bestaat tussen de afbeelding en de inhoud van de advertentie en dergelijke vorm van communicatie bovendien negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van het lezerspubliek, heeft de Jury gemeend een advies van streng voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat niettegenstaande hij het standpunt van de Jury niet deelt, hij de advertentie niet meer zal verspreiden.

Adverteerder: ACCENT
Product/Dienst: Accent Select Services
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  20/06/2002