ACCENT – 07/05/2009

Beschrijving van de reclame

Op de homepagina van de website www.jobrevolutie.be bevindt zich informatie over de jobrevolutie (15.000 nieuwe jobs in 2009…) en biedt onderaan de mogelijkheid om zich in te schrijven (JA mijn bedrijf werft aan, JA ik steun de revolutie of ik zoek een job, JA ik wandel mee op 4 april). Deze homepagina bevatte (op het ogenblik van de klacht) geen identificatie van de adverteerder. Enkel via doorklik naar de algemene voorwaarden werd de identiteit van de adverteerder duidelijk, namelijk Accent Jobs for People.

Motivering van de klacht(en)

Het gaat om een website die oproept om meer jobs te creëren. Werkgevers en kandidaat werknemers kunnen zich registreren om jobrevolutie te steunen. Er is een link naar Facebook en er wordt vooral opgeroepen om deel te nemen aan een manifestatie voor meer jobs in Gent.

Het is nergens duidelijk dat dit om een reclamecampagne voor een interimkantoor gaat. Op het eerste zicht is het inderdaad een nobel streven, maar nadere studie leert dat een interimkantoor op hoogst cynische wijze inspeelt op de heersende crisis. Het is pas na lezing van de algemene voorwaarden dat duidelijk wordt dat de gegevens door Accent worden gebruikt voor rekrutering en selectie. Het is duidelijk dat er vooral ingespeeld wordt op de virale mogelijkheden van het thema, maar een 'goede zaak' gebruiken als marketinginstrument?
Allicht niet illegaal, maar zeker ethisch laakbaar.

Standpunt van de adverteerder

1. De website www.jobrevolutie.be is een initiatief van Accent Jobs For People NV met als doelstelling in 2009 15.000 nieuwe jobs te creëren bij haar klanten. Het getal van 15.000 nieuwe jobs is tot stand gekomen door navraag te doen bij het actief klantenbestand van Accent en is gebaseerd op de resultaten van het eerste kwartaal van Accent Jobs For People. De apotheose van de campagne is inderdaad een optocht door Gent op 4 april 2009.

2. De campagne verloopt in 2 fases. Gedurende de eerste fase (vanaf 21 maart tot en met 1 april) loopt de campagne zonder het logo van Accent. Alle communicatiedragers verwijzen naar de website www.jobrevolutie.be. Op de website www.jobrevolutie.be zal het logo van Accent vanaf 1 april worden vermeld. Wel is in de algemene voorwaarden van www.jobrevolutie.be duidelijk opgenomen dat het initiatief uitgaat van Accent. Via de www.dns.be is het ook duidelijk dat de website www.jobrevolutie.be is geregistreerd door Accent. Op de website zijn ook de erkenningsnummers van Accent vermeld.

3. Accent is een groeibedrijf die afgelopen week heeft aangekondigd in volle crisis als enige speler in de uitzendmarkt 40 nieuwe vestigingen te openen en 120 nieuwe medewerkers aan te werven. Deze 120 nieuwe medewerkers, samen met de 500 bestaande medewerkers, gaan in 2009 bij de klanten 15.000 nieuwe jobs creëren. Overtuigd dat hij deze doelstelling zal halen, is de adverteerder verbaasd dat deze positieve actie wordt beschouwd als ‘hoogst cynisch’.

4. Accent is een nichespeler die zich richt op groeisegmenten van de markt. Door deze segmentatie op sectoren die vandaag minder conjunctuurgevoelig zijn, kan hij zijn belofte van 15.000 nieuwe jobs waarmaken. Het positieve nieuws dat Accent 15.000 nieuwe jobs zal creëren gebruikt volgens hem de ‘goede zaak’ niet als marketinginstrument, maar brengt goed en realistisch nieuws op een positieve manier.

Jurybeslissing

Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de homepagina van www.jobrevolutie.be (op het ogenblik van de klacht) geen identificatie van de adverteerder bevatte. Enkel via doorklik naar de algemene voorwaarden werd de identiteit van de adverteerder duidelijk.

Inmiddels werd het logo van de adverteerder toegevoegd op de homepagina.

Gelet op voorgaande en op basis van de artikelen 94/2, 3°, 94/6 §1, 6°- §2, 94/7 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken, alsook art. 9 en 10 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om in de toekomst zijn identiteit meteen duidelijker te vermelden (ook op homepagina i.p.v. enkel in algemene voorwaarden).

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen deze beslissing van de Jury in eerste aanleg. Hij is van oordeel dat hierdoor elke toekomstige campagne van Accent haar identiteit zou moeten vermelden, terwijl teasing volgens hem zowel verenigbaar is met de WHPC als met art. 10 van de ICC code.

Hoger beroep

Beslissing Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury van hoger beroep heeft de beslissing van de Jury in eerste aanleg bevestigd, maar heeft de modaliteiten m.b.t. de uitvoering ervan in de praktijk verder verduidelijkt:

De Jury heeft er nota van genomen dat alle communicatiedragers verwezen naar de website www.jobrevolutie.be.

De homepagina van deze website bevatte op het ogenblik van de klacht geen identificatie van de adverteerder. Enkel via doorklik naar de algemene voorwaarden werd de identiteit van de adverteerder duidelijk.

De Jury bevestigt dat de andere communicatiedragers die verwezen naar www.jobrevolutie.be effectief gebruik mogen maken van de teasingtechniek (art. 10 ICC code) en derhalve in deze dragers de identiteit van de adverteerder nog niet dient vermeld te worden. De verwijzing naar een websiteadres volstaat terzake.

Aangezien deze dragers verwijzen naar de website www.jobrevolutie.be, waar opgeroepen wordt om deel te nemen en zich in te schrijven, is de Jury van oordeel dat op deze website wel meteen duidelijk dient te worden aangegeven wie de adverteerder is. Een doorklik naar de algemene voorwaarden is onvoldoende. De identiteit van de adverteerder dient op een gemakkelijkere wijze achterhaalbaar te zijn voor de consument, zodoende dat deze, alvorens hij overgaat tot inschrijving, moeiteloos kan achterhalen wie de adverteerder is. Art 10 van de ICC code laat teasing inderdaad toe, maar bepaalt “Marketing communication should, where appropriate, include contact information to enable the consumer to get in touch with the marketer without difficulty”. Op het ogenblik dat aan de consument gevraagd wordt om zich in te schrijven, is het inderdaad gepast en bovendien noodzakelijk dat hij eerst zou weten wie de adverteerder is.

Gelet op voorgaande en op basis van de artikelen 94/2, 3°, 94/6 §1, 6°- §2, 94/7 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken, art. 9 en 10 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook art. 13, 2° van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om in de toekomst zijn identiteit duidelijker te vermelden op de website waarnaar de andere communicatiedragers verwijzen.

Gevolg

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

De adverteerder bevestigde zich akkoord te verklaren met deze Jurybeslissing en deze in de toekomst te zullen naleven.

Adverteerder: ACCENT
Product/Dienst: jobrevolutie.be
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  07/05/2009