ABC INDUSTRIAL PARTS – 31/03/2015

Beschrijving van de reclame

De e-mailing met als onderwerp “Zin in een blondje?” bevat een tekening die een superheld voorstelt met de tekst “Proef ons blond biertje op één van onze beurzen. Allen welkom!”.
Aan de ene kant onder de tekst “In uw bedrijf”, komt de superheld een man ter hulp die een kortsluiting veroorzaakt heeft. Aan de andere kant, onder de tekst “Op de beurs”, arriveert de superheld met een vat op de rug en een glas bier in de hand bij een dorstige man die op een stoel zit. Daaronder de tekst “ABC depanneert u altijd en overal!”.
Daarna volgt er informatie over de verschillende beurzen.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclamemailing een suggestieve vrouwonvriendelijke titel heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met de term “een blondje” volledig naar blond bier verwijst. Dit wordt meteen duidelijk wanneer men de nieuwsbrief opent en ook op de website is dit duidelijk in de titel van het nieuwsbericht.
Een “blondje” kan verschillende betekenissen hebben en refereert volgens de adverteerder niet meteen aan een blonde vrouw. In de volksmond wordt bij een blondje vaak gedacht aan blond bier.
De adverteerder wil benadrukken dat er zowel wat het onderwerp betreft, als in de nieuwsbrief zelf en in de tekst op de website geen enkele dubbelzinnige betekenis kan gedacht worden bij de term “blondje” aangezien dit letterlijk naar blond bier verwijst.
Met andere woorden: de interpretatie van de term “blondje” hangt af van de persoon die het onderwerp van de nieuwsbrief leest.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing met als onderwerp “Zin in een blondje?” een tekening bevat die een superheld voorstelt met de tekst “Proef ons blond biertje op één van onze beurzen. Allen welkom!”.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument als seksistisch of denigrerend voor vrouwen ervaren te worden.

Ze is eveneens van oordeel dat deze reclame de waardigheid van de vrouw niet aantast.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet strijdig is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ABC INDUSTRIAL PARTS
Product/Dienst: Beursactie
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/03/2015