AB INBEV – 31/07/2014

Beschrijving van de reclame

Tegen een muzikale achtergrond toont de TV-spot spelers en de ploeg van de Rode Duivels evenals supporters. De educatieve slogan en het logo van Jupiler verschijnen op het scherm.
Tekst: “They are ready – We are ready – Jupiler, supporters weten waarom”.

Op de blikjes staan verschillende spelers van de ploeg van de Rode Duivels.

Motivering van de klacht(en)

De reclamecampagne associeert de Rode Duivels met een alcoholische drank met in het bijzonder een televisiespot en marketing waarbij de spelers afgebeeld worden op bierblikjes.

Deze campagne legt duidelijk een verband tussen sport en alcohol en dit is in strijd met artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het Rode Duivels filmpje “We are ready” werd gemaakt naar aanleiding van de Wereldbeker voetbal in Brazilië en volledig kadert binnen het 23-jarige “partnership” tussen AB InBev en de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het filmpje is tot stand gekomen met als doel de supporters klaar te stomen en te enthousiasmeren.

Het is evident dat de adverteerder als trotse, jarenlange sponsor van de Rode Duivels dit partnership aanwendt in zijn communicaties rond het merk Jupiler. Daarbij wordt er echter steevast over gewaakt dat de boodschap die wordt uitgedragen niet zou kunnen suggereren dat de consument betere sportprestaties zou halen bij het gebruiken van zijn producten of zou kunnen aanzetten tot onverantwoorde consumptie van zijn producten. In het filmpje wordt geen afbeelding van het product getoond en worden evenmin spelers van de Rode Duivels of zelfs consumenten getoond die bier drinken.

De foto’s gedrukt op de blikken Jupiler zijn portretfoto’s van de gezichten van de Rode Duivels. Opnieuw wordt hier in geen enkel opzicht en op geen enkel moment gesuggereerd dat de consument betere sportprestaties zou halen bij het verbruik van de producten van de adverteerder en wordt evenmin aangezet tot onverantwoord gebruik van zijn producten.

De adverteerder is er daarom van overtuigd dat hij niet in strijd met het Convenant of met zijn eigen Responsible Marketing & Communications Code gehandeld heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van het feit dat de Rode Duivels afgebeeld staan op blikjes bier. Ze heeft eveneens kennis genomen van de TV-spot die de spelers en de ploeg van de Rode Duivels alsook de supporters toont.

De Jury heeft deze campagne onderzocht in het licht van artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de spot gerealiseerd werd in het kader van het partnership tussen de adverteerder, sponsor van de Rode Duivels, en de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

De Jury is van oordeel dat deze campagne op geen enkele manier suggereert dat de consumptie van bier de sportprestaties positief beïnvloedt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/07/2014