AB INBEV – 23/10/2014

Beschrijving van de reclame

De eerste pagina van de kalender, met het logo en glazen van het merk, vermeldt: “Jupiler, studenten weten waarom. 12 extra redenen om een feest te bouwen. Heel het jaar door kortingen op je favoriete bier. Mannen weten waarom. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.
De volgende pagina’s, met een kalender van de maand in kwestie (september tot augustus), bevatten verwijzingen naar bepaalde evenementen, kortingsbonnen voor verschillende producten van het merk die 6 weken geldig zijn en de volgende slogans:
“Iedereen terug naar schol!
Een extra stoel voor je kotfeest.
Elke dag is de dag van de student.
Bier drink je met verstand.* - *na de examens
Goede voornemens zijn er om door te spoelen.
Denk ook voor de ski aan de après-ski.
Ook na de winter gaan we voor ijskoud.
Waar rook is, is bier.
Blijf niet bij de bakken zitten.* - *maar probeer eens blikjes.
Goede punten verdienen goede pinten.
De ideale line-up voor elk festival.
Congé santé.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dit aanzetten tot alcoholconsumptie gericht op een zwakke gebruikersgroep, vanwege hun zwakke psychologische staat: studenten.
Het is ontoelaatbaar om de consumptie aan te moedigen van een product waarvan men de averechtse collaterale effecten kent indien het niet met mate geconsumeerd wordt (dit is het geval bij jonge studenten): verslechteren van de intellectuele functies, leverziektes, coma, materiële ongevallen door belemmering van de psychologische controle, mishandeling, slagen en verwondingen. Terwijl de Belgische maatschappij zich hardnekkig verzet tegen de consumptie van tabak is het erg raar dat er zo’n grote tolerantie is voor alcoholreclame.

Volgens de klager zijn meerdere bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken geschonden, onder andere de artikels 3.1, 3.3 en 3.5.
Tevens wordt er een verband gelegd tussen alcohol en schoolprestaties, bijvoorbeeld: “des bons points méritent des bonnes pintes”. Aangezien het volgens artikel 8 verboden is om een link te leggen met goede prestaties op het werk, zou het naar analogie ook verboden moeten zijn om een link te leggen met schoolprestaties.
 

Standpunt van de adverteerder

In het kader van de start van het academiejaar 2014-2015 heeft de adverteerder een maandkalender gecreëerd.

De kalender verwijst met slogans, welke een humoristische woordspeling bevatten, naar de verschillende gebeurtenissen/activiteiten die plaatsvinden tijdens die betreffende periode in het academiejaar: de start van het academiejaar, de typische studentenactiviteiten, de blokperiode, enz...

Deze kalender bevat geen gratis bonnen. Het betreft slechts één kortingsbon per maand die telkens 6 weken geldig is. Deze kortingsbonnen kunnen dus enkel gefaseerd gebruikt worden voor beperkte aankopen.

Dit soort kortingsbonnen zijn zeer gangbaar en worden door de adverteerder door het jaar heen ook gebruikt in promotieacties gericht naar het algemene publiek.

Noch de slogans, noch de kortingsbonnen hebben de bedoeling om aan te zetten tot onverantwoord of onwettig drankgebruik.

Evenmin brengt de kalender op enigerlei wijze de consumptie van alcohol in verband met sociaal of seksueel succes.

De kalender suggereert niet dat alcohol nodig is om een feestelijke sfeer te creëren, maar toont wat er leeft onder de studenten.

In de klacht stelt men verder onterecht dat de slogan “des bons points méritent des bonnes pintes”/“goede punten verdienen goede pinten” een inbreuk vormt op artikel 8 van het Convenant. De kalender suggereert hiermee geenszins dat het drinken van de producten van de adverteerder aanleiding zou geven tot betere punten. Integendeel, de slogan stelt net dat je de producten van de adverteerder eventueel kan consumeren na het behalen van de goede resultaten.

Sterker nog, de slogan van de maand december die ook verwijst naar de blokperiode – “Bier drink je met verstand *na de examens”, benadrukt volgens de adverteerder duidelijk dat hij vooropstelt dat de studenten zijn producten met verstand moeten drinken en dit na de examens.

De adverteerder is dan ook van mening dat de kalender geen inbreuk vormt op de artikelen 3.1, 3.3, 3.5 en 8 van het Convenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de kalender uitgedeeld in het kader van de start van het academiejaar 2014-2015 en van de slogans en afbeeldingen die verwijzen naar verschillende gebeurtenissen/activiteiten.

De Jury heeft ook vastgesteld dat deze kalender één kortingsbon per maand bevat die telkens 6 weken geldig is.

De Jury is van mening dat deze reclame niet aanzet tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie noch deze aanmoedigt en dat zij consumptie van bier niet in verband brengt met sociaal succes.

De Jury is ook van mening dat de slogans van de kalender niet suggereren dat alcohol een noodzakelijke voorwaarde is om een feestelijke sfeer te creëren.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame geen inbreuk uitmaakt op artikels 3.1, 3.3 en 3.5 van het Convenant.

De Jury heeft de klachten derhalve ongegrond verklaard.

De Jury heeft er echter tevens nota van genomen dat de educatieve slogan niet vermeld wordt op alle pagina’s van de kalender.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de educatieve slogan in de kalender te vermelden overeenkomstig artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant, en bij gebreke daaraan deze kalender niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij geen kalenders meer verspreidt of produceert en bevestigde eveneens dat hij rekening zal houden met de Jurybeslissing voor zijn toekomstige communicatie.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  23/10/2014