AB INBEV – 10/12/2014

Beschrijving van de reclame

Het promotiemateriaal toont een masker van een doodshoofd met daarin de tekst “Cubanisto – Rum Flavoured Beer”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het publicitair materiaal rond dit bier erg schokkend. De affiche met de vermelding “youth has no age” strookt volgens hem niet met de regels waaraan producenten van alcoholhoudende dranken zich moeten houden, voornamelijk omtrent minderjarigen. Het Alcoholconvenant stelt expliciet dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet mag gericht zijn op minderjarigen. De vermelding “de jeugd heeft geen leeftijd” is volgens de klager duidelijk niet enkel gericht op meerderjarigen.
Daarnaast is een fluorescerend flesje zoals dat waarmee Cubanisto zich profileert iets dat duidelijk ook jongeren onder de 18 jaar aanspreekt. Dit bier bevat nochtans rum, en mag in geen geval jongeren onder de 18 aanspreken.
Bovendien wordt een doodskop als centraal beeld zowel op de flesjes als in cafés of bij acties weergegeven. Deze morbide uitstraling vindt de klager nogal misplaatst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het voor hem van het grootste belang is om zijn marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Hij benadrukt dat hij zich in zijn campagnes nooit richt tot minderjarigen, dus ook niet wat Cubanisto betreft.

Met betrekking tot de door de klager meegedeelde afbeeldingen deelde de adverteerder mee dat deze geen betrekking hebben op affiches en dat de foto van het neonlicht werd genomen binnen in een club te Brussel waar minderjarigen (-18 jaar) geen toegang toe hebben. De slogan noch de vorm van het masker in dit neonlicht worden door hem gebruikt in zijn promocampagne rond Cubanisto. “Youth has no age” is een slogan van de club en het beeldelement dat deze in het neonlicht gebruikt is niet hetzelfde als het masker dat AB InBev gebruikt in het officiële logo van Cubanisto. Ter verduidelijking voegde de adverteerder een aantal voorbeelden van zijn publiciteitsmateriaal toe.
De andere foto toont een mobiele bar en werd genomen in een gedeelte van een andere nachtclub waar op dat moment een privé-evenement werd georganiseerd door AB InBev, waar uitsluitend werknemers van AB InBev aanwezig waren. Dit evenement was niet toegankelijk voor minderjarigen. Deze mobiele bar werd daarna niet meer gebruikt op andere, openbare evenementen.

Vervolgens deelde de adverteerder mee dat de fluorescerende flesjes alleen gebruikt worden in het uitgaansleven en voornamelijk in nachtclubs waar ze ook voor het nodige effect kunnen zorgen door de daar aanwezige belichting. Bovendien zijn de flesjes met fluorescerend karakter niet in de retail te verkrijgen. Jongeren onder de wettelijke leeftijd om bier te drinken worden in principe dus niet geconfronteerd met deze flesjes. Op geen enkele manier vormt het gebruik van fluorescerende flesjes volgens hem een inbreuk op artikel 4 van het Alcoholconvenant.

Tenslotte verwijst het masker dat in het logo van Cubanisto verwerkt zit volgens de adverteerder op geen enkele wijze naar een bij minderjarigen populair personage of een personage dat in de mode is bij deze groep en behoort het evenmin tot de cultuur van minderjarigen. Het zal kinderen eerder afschrikken. De afbeelding maakt dan ook volgens hem geen inbreuk uit op artikel 4 van het Alcoholconvenant.

Jurybeslissing

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er vooreerst nota van genomen dat de visual met de slogan “youth has no age” geen van de adverteerder afkomstige affiche betreft, maar een neonlicht binnen in een club te Brussel (waar minderjarigen geen toegang toe hebben), waarbij noch de slogan noch de vorm van het masker door de adverteerder worden gebruikt in zijn promotiecampagne rond het betrokken product.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder eveneens nota van genomen dat de fluorescerende flesjes niet in de winkel verkrijgbaar zijn en alleen gebruikt worden in uitgaansgelegenheden, voornamelijk nachtclubs.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van het door de adverteerder meegedeelde gebruikte promotiemateriaal.

Mede gelet op het voorgaande, is zij van mening dat dit publicitaire materiaal niet gericht is op minderjarigen, noch door zijn inhoud, noch door het communicatiemiddel.

De Jury is evenmin van mening dat het afgebeelde masker van een doodshoofd verwijst naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen of in hoofdzaak behoort tot de cultuur van minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat dit publicitaire materiaal geen inbreuk uitmaakt op de artikels 2.1, 4.1 en 4.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Cubanisto
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/12/2014