AB INBEV – 10/05/2011

Beschrijving van de reclame

De website voor Jupiler Force vermeldt onder meer het volgende:
- “Eindelijk! Frisdrank gebrouwen voor mannen”
- “Wat is Jupiler Force? Er is maar één bier voor echte mannen: Jupiler. Maar je kan niet altijd bier drinken. Daarom heeft Jupiler nu iets nieuws gebrouwen. Een frisdrank voor echte mannen.”
en onder de titel “Wanneer drink je Jupiler Force?” verschillende animatiefilmpjes toont. Er zijn ook een aantal vragen en antwoorden over het product.

De TV spot toont mannen die op expeditie gaan in de jungle. De voice-over zegt onder meer het volgende: “Eindelijk frisdrank gebrouwen voor mannen… Natuurlijk gebrouwen, verfrissend en zonder alcohol”.

Motivering van de klacht(en)

Jupiler baseert al zijn reclamecampagnes op primair seksisme dat luid en duidelijk vermeld wordt.

De campagne van Jupiler is openlijk seksistisch. Het alcoholmerk steunt het imago van zijn product op (gender)stereotypes die op dit moment geen plaats meer hebben in de reclame. Door openlijk 50% van de bevolking uit te sluiten associeert hij onder meer sport, alcohol en mannelijkheid, wat volgens de klager ontoelaatbaar is. Deze reclame bevat een reeks clichés over mannen en vrouwen en geeft een positief beeld van alcohol, wat in strijd is met de evolutie van de maatschappij (cfr. “Regels inzake de afbeelding van de mens”).

Standpunt van de adverteerder

AB InBev staat erop om al haar marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren.

Voorafgaand aan het lanceren van de innovatie Jupiler Force heeft de adverteerder op uitgebreide wijze kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek en smaaktesten gedaan om de reactie van consumenten te kunnen peilen. Het marktonderzoek toonde aan dat de meeste volwassen mannen drinken bier na 17 u maar ook overdag willen genieten van een smaakvolle verfrissing die dorstlessend en niet te zoet is maar ook alcoholvrij is. De lancering van de gebrouwen frisdrank Jupiler Force speelt dan ook in op deze behoefte.

Jupiler Force is een natuurlijk gebrouwen frisdrank, zonder alcohol, speciaal ontwikkeld voor mannen, ouder dan 30. Smaaktesten bevestigen dat er vooral bij deze doelgroep en enorm potentieel ligt voor het unieke concept en smaak van Jupiler Force. De adverteerder betreurt dan ook ten zeerste dat de klager deze insteek niet duidelijk begrepen heeft. De slogan “Eindelijk, een gebrouwen frisdrank voor mannen” geeft aan dat de adverteerder begrijpt wat mannen willen.

Mannen waren de bron van inspiratie voor deze innovatie en daarom is de verdere ontwikkeling en positionering van Jupiler Force gericht op mannelijke consumenten. Uiteraard zou de adverteerder zeer verheugd zijn indien vrouwen ook genieten van Jupiler Force. Het is dus geenszins de bedoeling van de campagne om vrouwen uit te sluiten.

De adverteerder heeft ook meegedeeld, naar aanleiding van een vraag van de Jury, dat de educatieve slogan aangebracht zal worden op de betrokken webpagina.

De adverteerder heeft nog bijkomende informatie over het product meegedeeld:
- Jupiler Force is geen bier overeenkomstig artikel 2 van het KB van 31 maart 1993. Bovendien is Jupiler Force een alcoholvrije drank met een unieke smaak, bekomen door een nieuw gestopt fermentatie proces.
- In al zijn communicatie en commerciële contacten met zijn retailklanten raadt hij aan om Jupiler Force te plaatsen in de bierrayon maar uiteindelijk blijft het de beslissing van de retailer zelf.
- Met natuurlijk gebrouwen frisdrank verwijst hij naar het brouwproces waarin de traditionele Jupiler ingrediënten verwerkt worden. Na het brouwproces vindt de vergisting plaats welke wordt gestopt bij de vorming van alcohol. Het natuurlijk gebrouwen karakter heeft dus enkel betrekking op de eerste fase. Daarnaast bevestigt de adverteerder dat Jupiler Force niet geraffineerd is.
- Jupiler Force is geen energy drink en bevat geen taurine. De animatie met de fietser dient enkel ter illustratie dat Jupiler Force verfrissend werkt na een inspanning.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website www.jupilerforce.be onder meer het volgende vermeldt:
- “Eindelijk! Frisdrank gebrouwen voor mannen”
- “Wat is Jupiler Force? Er is maar één bier voor echte mannen: Jupiler. Maar je kan niet altijd bier drinken. Daarom heeft Jupiler nu iets nieuws gebrouwen. Een frisdrank voor echte mannen.”
en onder de titel “Wanneer drink je Jupiler Force?” verschillende animatiefilmpjes toont. Er zijn ook een aantal vragen en antwoorden over het product.

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot mannen toont die op expeditie gaan in de jungle. De voice-over zegt onder meer het volgende: “Eindelijk frisdrank gebrouwen voor mannen… Natuurlijk gebrouwen, verfrissend en zonder alcohol”.

De Jury heeft genoteerd dat in navolging van marktonderzoek en smaaktesten de commerciële beslissing genomen werd om de communicatie voor Jupiler Force specifiek te richten op volwassen mannen, ouder dan 30 jaar. De Jury is van oordeel dat de website en de spot in kwestie niet van aard zijn om vrouwen te kleineren en evenmin sexistisch overkomen. Zij zijn evenmin van aard om stereotypen te bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie. De Jury is derhalve van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren op dit vlak.

De Jury heeft vastgesteld dat op de website voor Jupiler Force enerzijds een vermelding voorkomt ( “Er is maar één bier voor echte mannen: Jupiler”) en anderzijds filmpjes aanwezig zijn die bierbakken van Jupiler tonen (onder meer in het tankstation en in de winkel). De Jury is van oordeel dat derhalve tevens reclame gemaakt wordt voor Jupiler bier en bijgevolg de educatieve slogan dient vermeld te worden (op pagina met vermelding in kwestie en in de filmpjes in kwestie), dit overeenkomstig artikel 11 en bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken. Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de educatieve slogan zal aangebracht worden.

De Jury heeft ook genoteerd dat Jupiler Force geen alcoholvrij bier is maar een ‘gebrouwen frisdrank’ die niet geraffineerd is.

De Jury noteerde tevens dat Jupiler Force ook geen energy drink is en geen taurine bevat.

Met betrekking tot het filmpje met de fietser, is de Jury van oordeel dat de inhoud van dit filmpje het verfrissend karakter van Jupiler Force illustreert en niet van aard is om de consument te misleiden mbt de eigenschappen van het product in kwestie. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit vlak.

Tenslotte mbt de plaatsing van de producten in de rekken (soda of bier), merkt de Jury op dat dit aspect buiten haar bevoegdheid valt. Zij raadt echter wel aan om de nodige maatregelen te nemen om elk risico op misleiding in hoofde van de consument terzake te vermijden, in het bijzonder ten aanzien van jongeren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler Force
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  10/05/2011