AB INBEV – 09/11/2010

Beschrijving van de reclame

De Tv spot toont een man die aan het slapen is. De telefoon rinkelt en het antwoordapparaat staat aan:

Stem 1: Ge weet wat ge moet doen na de biep.

De man staat op en gaat naar de badkamer. In zijn broekzak vindt hij het telefoonnummer van een zekere “Sylvie”.

Stem 2: Yo man, bangelijk feestje deze nacht.
Ge hebt u nog laten meeslepen door een of andere bodypiercing toestand.

De man kijkt snel in de spiegel en stelt vast dat hij een tepelpiercing heeft. Hij draait kaartje met telefoonnummer om en ziet dat het het nummer is van een piercing-en tattooshop.

Stem 2: Hopelijk hebt gij niks uitgestoken wat ge u nog ga beklagen. Maar da’s niet uwe stijl hé. Gij zijt ook altijd de coolste kerel. Allez tot later hè.

Man kijkt overal op zijn bovenlichaam of er nog andere piercings of tatoeages zijn en is opgelucht wanneer hij ziet dat hij niets heeft. Hij draait zich om en men ziet een grote tattoo op zijn rug in de vorm van een hart met beer met daarin de naam Sylvie verwerkt.

Tekst: Ken je grenzen. Drink met mate + logo van Jupiler.

Voice-over: Ken je grenzen, drink met mate.

Logo van Jupiler op rode achtergrond.
Voice-over: Jupiler, mannen weten waarom.

Tijdens de spot wordt de educatieve slogan getoond “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”

Motivering van de klacht(en)

De boodschap van Jupiler is, of zou moeten zijn, dat je je grenzen moet kennen en niet te véél drinken, anders kunnen er dingen gebeuren, waarvan je later spijt van hebt.

Deze boodschap komt bij de jongeren anders over, aangezien de klager zelf twee jonge pubers thuis heeft rondlopen en zij vonden dit een kei-coole reclamecampagne, doch blijkbaar hadden ze de boodschap niet goed begrepen die men wilde naar voren brengen.

De klager vindt dit jammer en daarom vond hij dat deze reclamecampagne totaal anders wordt ontvangen bij het jonge publiek en vond hij het zijn plicht als jonge ouder hierop te reageren, zodoende men deze spot kan aanpassen en men de juiste boodschap aan de jongeren kan overbrengen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij erop staat om al zijn marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Voorafgaand werd een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek gedaan om de interpretatie van de spot bij meer dan 200 consumenten te kunnen peilen. Hij deelde de resultaten mee en benadrukte dat uit dit onderzoek blijkt dat de consumenten het opzet van de spot zeer duidelijk begrepen en in de juiste context konden plaatsen, nl. het aanmoedigen van verantwoorde consumptie op onverwachte wijze via het merk Jupiler. De boodschap is dat elke consument zijn/haar grenzen dient te kennen om te vermijden dat er zaken gebeuren waarvan hij/zij later spijt zou krijgen (zoals bv. het laten plaatsen van een tattoo of tepelpiercing).

Voorts werd niets aan het toeval overgelaten en werd dan ook de slogan ‘Ken je grenzen, drink met mate’ zeer expliciet opgenomen in deze campagne om alle misverstanden bij de consument te vermijden. Als verantwoordelijke brouwer leeft de adverteerder in alle landen waar hij actief is de codes met betrekking tot zelfregulering strikt na. In België heeft hij terzake het Convenant onderschreven. Hij staat er dan ook op om de educatieve slogan uit het Convenant op te nemen in al zijn marketingactiviteiten. Ook in deze campagne, werd de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” opgenomen in de spot in kwestie.

Naast het Convenant, heeft AB InBev bovendien een eigen Commercial Communications Code die ervoor zorgt dat al de marketingactiviteiten op een verantwoorde wijze plaatsvinden. Als verantwoordelijke brouwer wil hij bijvoorbeeld niet dat zijn reclame aanzet tot onverantwoord drinken, drankgebruik door te jonge mensen of dat de relatie tussen alcohol en seksueel, sociaal of sportief succes wordt gelegd.

AB InBev is ervan overtuigd dat de nieuwe Jupiler Responsible Cool commercial een uitstekend voorbeeld is van dit verantwoord beleid. Als het favoriete pilsbier van de Belgen – maar liefst 1 op 3 Belgen verkiest Jupiler – neemt ook Jupiler zijn verantwoordelijkheid. Daarom lanceerde het merk voor de allereerste keer een ‘Responsible Cool’ TV-spot. In de gekende Jupilerstijl – met een knipoog dus – wil het merk aan al haar consumenten de boodschap meegeven dat verantwoorde consumptie juist “cool” is. Daarom werd gekozen voor een humoristische en originele aanpak die net wijst op de mogelijke gevaren van niet-verantwoorde consumptie.

De adverteerder betreurt dan ook ten zeerste dat de particulier in kwestie de boodschap van de spot, “Ken je grenzen, drink met mate” die net gericht was op het aanmoedigen van verantwoorde consumptie, niet duidelijk begrepen heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man toont die na een nachtje feesten wakker wordt en verrast vaststelt dat hij het telefoonnummer van een meisje (Sylvie) in zijn broekzak zitten heeft, alsook een tepelpiercing heeft. Hij controleert bevreesd de voorkant van zijn lichaam, maar ziet niets, waarna hij gerustgesteld lijkt. Als hij zich omdraait ziet de kijker dat hij op zijn rug een grote tattoo heeft waarin de naam “Sylvie” verwerkt werd. Tekst: “Ken je grenzen. Drink met mate “+ logo van Jupiler. De educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” werd tevens vermeld.

De Jury merkt op dat de spot op een humoristische manier gerealiseerd werd en niet van aard is om letterlijk opgevat te worden. De eindboodschap “ Ken je grenzen. Drink met mate” wordt op een duidelijke manier gebracht (onder de vorm van een stempel +stem) en wijst met een knipoog op de mogelijke gevaren van een niet-verantwoorde consumptie.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet aanzet tot een onverantwoorde consumptie, maar integendeel een verantwoorde consumptie vooropstelt.
Ook de educatieve slogan wordt vermeld.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de bepalingen van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/11/2010