AB INBEV – 06/05/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het product, met daarbij de tekst ““Solden” voor mannen – 2e bak aan -50%” en daaronder “Actie geldig 18, 19 en 20 april – 1 aanbod per persoon”.
Onderaan links de slogan “Mannen weten waarom” en rechts de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.

Motivering van de klacht(en)

De klager is werkelijk gedegouteerd door deze campagne. Mannen weten blijkbaar waarom en krijgen dus het voorrecht op kortingen? Deze soort van advertenties passen niet in onze moderne maatschappij en al zeker niet in het jaar 2014. We leven toch al enige tijd in een maatschappij waar mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen. Hij ziet geen reden waarom bier drinken rechtstreeks gelinkt wordt aan het mannelijke geslacht, en er geen plaats is voor kortingen voor vrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de slogan “mannen weten waarom” een slogan is die door hem reeds lang gebruikt wordt, dit ondanks het feit dat uiteraard ook heel veel vrouwen Jupiler drinken.

De promotie waarvan sprake in de klacht is een knipoog naar deze slogan, maar hoewel de actie gericht was aan mannen was de promotie evenzeer geldig voor vrouwen.

In de praktijk is er ook niemand gediscrimineerd geweest en is de korting zowel op mannen als op vrouwen van toepassing geweest.

Jurybeslissing

Wat het imago van het merk Jupiler en de daarmee gepaard gaande slogan betreft, verwijst de Jury in het algemeen naar haar rechtspraak en neemt zij er nota van dat het gaat om een commerciële communicatiebeslissing om zich te richten op mannen.

De Jury is van oordeel dat de advertentie niet van aard is om vrouwen te denigreren en niet seksistisch is. Zij draagt ook geen stereotypen uit die ingaan tegen de evolutie van de maatschappij. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Vervolgens heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de promotie, die melding maakt van “1 aanbod per persoon”, evenzeer geldig was voor vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame evenmin discriminatoir is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2014