AB INBEV – 05/01/2010

Beschrijving van de reclame

De spot toont achtereenvolgens beelden van een kajakker (met blikjes Jupiler in zijn kajak), een mountainbiker en een bergbeklimmer. Zij treffen elkaar op een berg waar een goal tegen de wand getekend staat. Vervolgens valt er een bal voor hun voeten en zien ze een parachutist naar beneden komen. Daarop beginnen de 4 te voetballen. Daarna openen ze blikjes bier. Vervolgens de tekst: “Mannen weten waarom” + beeld van een schuimende pint Jupiler.

In het begin van de spot wordt de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt dat hij als jonge vader deze reclame als onverantwoord beschouwt, aangezien deze voor jongeren overkomt alsof men zijn sportprestaties kan verbeteren door Jupiler te drinken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij erop staat om zijn marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Als verantwoordelijke brouwer leeft hij in alle landen waar hij actief is de codes met betrekking tot zelfregulering strict na. In België heeft hij het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken onderschreven.

Naast het Arnoldusconvenant, heeft hij bovendien een eigen Commercial Communications Code. Deze Code zorgt ervoor dat alle marketingactiviteiten van zijn bedrijf (zoals commercials, advertenties en websites) op een verantwoorde wijze plaatsvinden. Als verantwoordelijke brouwer wil hij bijvoorbeeld niet dat zijn reclame aanzet tot onverantwoord drinken, drankgebruik door te jonge mensen of dat de relatie tussen alcohol en sexueel, sociaal of sportief succes wordt gelegd.

Hij is ervan overtuigd dat de nieuwe Jupiler commercial een uitstekend voorbeeld is van dit verantwoord beleid. Er werd voorafgaand kwalititatief en kwantitatief onderzoek gedaan om de interpretatie van consumenten te kunnen peilen. Uit dit onderzoek bleek dat consumenten de opzet van de spot duidelijk begrepen, nl. een weerzien van vier oude kameraden. De adverteerder vestigde er de aandacht op dat de vier volwassen mannen -op een sportieve manier- individueel de plek van de reünie bereiken,een vriendschappelijke voetbalwedstrijd spelen en nàdien genieten van een frisse Jupiler.

De Jupiler “reünie” commercial werd zo door hen ontwikkeld dat hij de toets met artikel 3.2. van het Arnoldusconvenant (“reclame mag niet doen geloven dat alcoholische dranken fysische prestaties kunnen verbeteren”) moeiteloos doorstaat. In de spot, wordt er op geen enkel ogenblik een link gelegd tussen sportieve prestatie en het drinken van Jupiler. Het consumptiemoment is duidelijk nà het sporten geplaatst en aan de zichtbaar aanwezige tenten in het laatste shot is duidelijk te zien dat de vier vrienden ter plaatse blijven slapen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot 4 mannen toont die zich al sportend naar éénzelfde plek begeven waar ze een voetbalmatch spelen. Tijdens de sportactiviteiten wordt geen alcoholconsumptie getoond. Enkel na de sportactiviteiten drinken de mannen een Jupiler. Op de achtergrond worden tentjes getoond, waardoor geïnsinueerd wordt dat ze blijven overnachten. De spot bevat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze spot niet suggereert dat alcoholconsumptie sportieve/fysieke prestaties positief beïnvloedt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/01/2010