AB INBEV – 04/09/2014

Beschrijving van de reclame

Op de website van de adverteerder wordt de actie “Hoegaarden Rosée op tournée” aangekondigd die betrekking heeft op gratis proevertjes die worden uitgedeeld in verschillende horecazaken die op een kaart kunnen worden geraadpleegd.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager werden tijdens een promotietoer voor Hoegaarden Rosée gratis proevertjes uitgedeeld onder andere op openbare plaatsen zoals het strand en het park.
Op 13 augustus werden proevertjes uitgedeeld op het strand van Oostende (Klein strand ter hoogte van Montgomerykaai). Op 15 augustus werden proevertjes uitgedeeld in park Rozebroeken te Gent.
Dit is volgens de klager een inbreuk op artikel 5.1 van het Alcoholconvenant.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij gedurende de zomer inderdaad een “degustatie”-actie voor Hoegaarden Rosée organiseerde, waarbij het idee was om horecaklanten met dit product te laten kennismaken door het gratis aanbieden van de Hoegaarden Rosée in glaasjes van 7,5 cl.

De gratis proevertjes werden dus niet aangeboden op de openbare weg maar enkel in horecazaken en steeds met akkoord van de uitbaters.

In de klacht is er sprake van twee locaties, maar in tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt, gaat het hier niet om de “openbare weg” maar wel om twee horecazaken, namelijk “Café Klein Strand” te Oostende en “Brasserie Park Rozebroeken” te Sint-Amandsberg.
De adverteerder voegt hieraan toe dat de actie uiteindelijk niet is doorgegaan in horecazaak “Café Klein Strand”.

De adverteerder deelde tevens de affiche ter aankondiging van de campagne in de horecazaken mee, samen met zijn briefings aan de merchandisers en promoteams. Hieruit blijkt dat de actie gericht is op klanten van horecazaken, dat de promoteams steeds in samenspraak handelen met de horeca-uitbaters en dat de gratis producten altijd op privéterrein worden aangeboden.

Hij is daarom de mening toegedaan dat hij niet in strijd met het Alcoholconvenant heeft gehandeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van de door de klager meegedeelde informatie volgens dewelke gratis proevertjes van het product zouden zijn uitgedeeld op het strand van Oostende en in een park te Gent.

De Jury heeft kennis genomen van de pagina op de website van de adverteerder waarmee de actie “Hoegaarden Rosée op tournée” wordt aangekondigd en heeft vastgesteld dat deze betrekking heeft op gratis proevertjes die worden uitgedeeld in verschillende horecazaken die op een kaart kunnen worden geraadpleegd.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er bovendien nota van genomen dat het ook in geval van de twee locaties waarnaar de klager verwijst ging om horecazaken, met name “Café Klein Strand” te Oostende en “Brasserie Park Rozebroeken” te Sint-Amandsberg, en dat de actie in het eerste geval uiteindelijk niet is doorgegaan.

De Jury heeft tevens kennis genomen van de briefing van de adverteerder aan zijn promoteams waaruit blijkt dat de actie gericht is op klanten van horecazaken.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op artikel 5.1 van het Convenant volgens hetwelk het “verboden (is) om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden”.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

De Jury heeft er echter tevens nota van genomen dat de educatieve slogan niet vermeld wordt op de webpagina waarmee deze promotionele actie wordt aangekondigd.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de educatieve slogan in deze reclame te vermelden overeenkomstig artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft onmiddellijk zijn website aangepast.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Hoegaarden Rosée
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/09/2014