AB INBEV – 04/06/2013

Beschrijving van de reclame

Een Jupiler short wordt aangeboden bij aankoop van een bepaalde hoeveelheid Jupiler.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de promotiecampagne in tegenspraak met artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Sportmateriaal aanbieden bij aankoop van alcoholhoudende dranken suggereert volgens hem dat hun consumptie de sportprestaties beïnvloedt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de rode short in kwestie vrijetijdskleding is en geen sportkleding. De campagne verwijst daarenboven op geen enkel moment naar een sportactiviteit. De adverteerder is ervan overtuigd dat de campagne in geen enkel opzicht en op geen enkel moment suggereert dat de consument betere sportprestaties zou behalen bij het gebruiken van zijn producten. De adverteerder is daarom de mening toegedaan dat hij niet gehandeld heeft in strijd met het Alcoholconvenant, noch met zijn eigen Commercial Code of Communications.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de campagne waarbij een Jupiler short wordt aangeboden.

De Jury is van oordeel dat deze campagne op geen enkele manier suggereert dat de consumptie van bier de sportprestaties positief beïnvloedt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/06/2013