AASTRA – 05/12/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een telefoongesprek tussen Sinterklaas en een klein meisje :
Sinterklaas : « Aastra bonjour ».
Meisje : « Ce n’est pas Saint Nicolas ? »
Sinterklaas : « Si mais c’est avec un téléphone Aastra que je te parle ».
Meisje : « Ah moi je veux ça aussi ».
Sinterklaas : « Non celui-là, je ne l’offre pas ».
Meisje : « Allez ».
Sinterklaas : « Dégage ».

Vrouwenstem : « Un central téléphonique Aastra. On en est fière. Info sur aastra.be . Aastra your connection to the world ».

Motivering van de klacht(en)

Het gaat om een telefonische conversatie tussen Sinterklaas en een klein meisje. Sinterklaas zegt dat hij belt met een telefoon van het merk. Het kleine meisje antwoordt dat zij dezelfde wil voor sinterklaas. Sinterklaas antwoordt: dégage.
Wanneer men tijd steekt in het opvoeden van kinderen om beleefd te zijn en ondermeer woorden zoals “dégage” te vermijden en wat dit precies betekent in termen van uitsluiting van anderen, dan worden deze inspanningen teniet gedaan indien men hoort dat deze uitsproken worden door Sinterklaas.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat aangezien zijn bedoeling erin bestond om zijn naam bekend te maken dmv een humoristisch toets en het geenzins zijn intentie was om te choqueren, hij met deze bemerkingen rekening zal houden. Hij legde uit dat dit aspect bij hem niet opgekomen was, maar dat hij deze zienswijze aanvaardt en er zich derhalve toe verbindt om de Franstalige spot aangaande Sinterklaas niet meer uit te zenden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze radiospot Sinterklaas laat horen die een telefoongesprek voert met een klein meisje en dat dit gesprek beëindigd wordt met de woorden: dégage (hoepel op).

De Jury is van oordeel dat de grofheid van de woorden “dégage (hoepel op)”, gebruikt door het personage van Sinterklaas ten aanzien van een klein meisje, niet getuigt van goede smaak.

Aangezien dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij het grote publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder er zich toe verbonden heeft om de Franstalige spot niet meer uit te zenden.

Adverteerder: AASTRA
Product/Dienst: Telefoon
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  05/12/2007