A. AINAUT – 29/05/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een vrachtwagen voor het ledigen van sceptische putten. Tekst: « DEBOUCHAGE. Vidanges et curage par haute pression. Réparations, Nettoyage, Puits, Egouts, Canalisations, Citernes à eau, Vidange et placement de fosses septiques. Tous travaux de plomberie. 7 jours sur 7 24H/24H, «Chez vous dans l'Heure ». Tarifs agréés par les Cie d'Assurances. Agréé région wallonne et agréé CSTC ». Vermelding van contactgegevens en website.

Motivering van de klacht(en)

De slogan « chez vous dans l'heure » is misleidend aangezien de onderneming Ainaut dit niet kan nakomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten weten dat “bij u binnen het uur” tussen aanhalingstekens staat en dat het dus om een gebruikelijke uitdrukking gaat. Hij benadrukte dat hij zo goed en zo snel mogelijk werkt, maar dat hij enerzijds uitzonderlijk veel aanvragen had ontvangen en dat anderzijds zijn vrachtwagens technische problemen hadden waardoor hij vertragingen heeft opgelopen.

Jurybeslissing

De Jury heeft opgemerkt dat uit de klacht in kwestie blijkt dat de firma niet in staat was om “binnen het uur” bij de klager te zijn, zoals vermeld in de betwiste reclame.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, en overwegende dat “bij u binnen het uur” geen “gebruikelijke uitdrukking” betreft zoals de adverteerder beweert, is de Jury van mening dat de reclame in kwestie misleidend is (“bij u binnen het uur”) wat strijdig is met de artikel 23, 1° van de wet op de handelspraktijken en artikelen 3 en 5 van de ICC code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de reclame in kwestie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen (door bvb. de voornoemde betwiste slogan te verwijderen of te wijzigen) en dit ter gelegenheid van de inlassing in de volgende editie van de Gouden Gids.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven.

Adverteerder: A. AINAUT
Product/Dienst: Ontstoppingen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/05/2007