3SUISSES – 29/03/2011

Beschrijving van de reclame

De e-mailing kondigt kortingen aan op de nieuwe lente-zomercollectie 2011 en toont een afbeelding van een vrouw, een kind en een man. De man draagt een grijze molton vest. Via de website kan men bestellen uit de catalogus.

Motivering van de klacht(en)

De reclame van 3suisses is misleidend. Ze maken reclame voor hun nieuwe collectie 2011, maar het kledingstuk in kwestie (grijze molton vest) is niet beschikbaar. Ze lokken dus mensen naar hun site met kledingstukken die niet beschikbaar zijn in hun collectie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, in tegenstelling tot wat de klantendienst had aangegeven, de molton vest wel degelijk kan besteld worden op de site en via de cataloog. Hij deelde het aantal verkochte vesten mee. Het product was daarna jammer genoeg uit voorraad.

De adverteerder wil contact opnemen met de klager om hem een artikel dat bij zijn maat past voor te stellen en eventueel een commerciële geste te doen om de geleden schade (wachttijd en foute informatie over de beschikbaarheid van het artikel) te compenseren.

De adverteerder is van mening dat de reclame niet misleidend was (op geen enkel moment bevatte de reclame foutieve informatie) en dat, op welke manier dan ook, ze de gemiddelde consument niet misleidde en hem er niet toe aanzette om een commerciële beslissing te nemen die hij anders niet zou genomen hebben.

De consument heeft inderdaad de informatie over de beschikbaarheid van het artikel ontvangen op het moment van zijn bestelling. Het is pas nadat hij contact had opgenomen met de klantendienst dat de consument foutieve informatie gekregen heeft.

Langs de andere kant, is de adverteerder van mening dat artikel 91.5° WMPC niet van toepassing is in dit specifieke geval, aangezien zowel de mail als de banner op de website promotie maakten voor de hele collectie van 3 Suisses en geen aankoopprijs weergeven voor de moltonvest. Bijkomend deelde de adverteerder mee dat de termijn van beschikbaarheid van 8 à 10 weken die beloofd wordt voor de producten die uit voorraad zijn redelijk is omdat het gaat om een artikel dat een groter succes kende dan voorzien: de adverteerder meent dat hij voldoende voorraad voorzien had in functie van de verwachte vraag en de omvang van de reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de klager een kledingstuk van de nieuwe collectie 2011 wou bestellen via de website van 3SUISSES, maar dat het kledingstuk in kwestie niet beschikbaar was en volgens de klantendienst ook niet leverbaar zou zijn in België.

Op basis van de uitleg van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat in tegenstelling tot wat de klantendienst had meegedeeld aan de klager, het product in kwestie wel degelijk te koop is via de website, maar dat de stock ervan uitgeput was op het ogenblik van de poging tot bestelling (met name bepaalde maten), gelet op het feit dat het artikel in kwestie een groter succes kent dan voorzien. Alle maten zullen opnieuw beschikbaar zijn binnen 10 weken, namelijk eind mei 2011.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is (artikel is effectief te koop) en geen inbreuk uitmaakt op art. 91,5° van de wet van 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van de reclame op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: 3SUISSES
Product/Dienst: nieuwe collectie 2011
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/03/2011