Beiersdorf – Eucerin 18-05-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BEIERSDORF

Product-Dienst / Produit-Service: Eucerin – anti-pigment producten

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Het startscherm van de online spot toont het merklogo en in het groot de tekst “Pigmentvlekken? Doffe uitstraling?”.
Vervolgens komt een Engels sprekende vrouw aan het woord, met onderaan het scherm de volgende vertaalde tekst: “Sommige dagen wilde ik het huis niet uit omdat ik me lelijk voelde.”.
Vervolgens wordt het anti-pigment productgamma van het merk gepresenteerd.
Aan het einde van de spot komt dezelfde vrouw opnieuw in beeld, met daarbij de tekst: “Deze verzorgingsproducten hebben mijn leven veranderd! Petra Mayer – 36 jaar”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster ervaarde deze reclame als negatief en erg agressief. Zij vindt letterlijk zeggen in reclame dat mensen die last hebben van hyperpigmentatie zo lelijk zijn dat ze niet meer buiten zouden mogen durven, ethisch wel een lijn overschrijden. Mensen zich zo lelijk doen voelen is volgens haar pijnlijk, stigmatiserend en discriminerend voor die personen die er last van hebben.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken spot aanvangt met de tekst “Pigmentvlekken? Doffe uitstraling?”, om vervolgens een vrouw aan het woord te laten die zegt: “Sommige dagen wilde ik het huis niet uit omdat ik me lelijk voelde.”. Nadat het anti-pigment productgamma van het merk werd gepresenteerd, komt opnieuw dezelfde vrouw in beeld, met daarbij de tekst: “Deze verzorgingsproducten hebben mijn leven veranderd! Petra Mayer – 36 jaar”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze, vanwege de mogelijke stigmatisering en vervreemding van mensen die aan zichtbare huidaandoeningen lijden, in zijn campagnes sociale integratie en werkelijke ervaringen wil bevorderen, en daarom zijn advertenties opbouwt rond echte mensen die een echte getuigenis kunnen afleggen over hun gebruik van de producten, zonder daarmee echter te impliceren dat de manier waarop mevrouw Mayer over haar huid dacht, de manier is waarop iedereen die aan hyperpigmentatie lijdt, zich zou moeten voelen.

De Jury is van mening dat de reclame de persoon op een respectvolle manier voorstelt en dat het meteen duidelijk is dat deze een getuigenis geeft en een persoonlijk gevoel uitdrukt door over haarzelf te praten in de eerste persoon.

Ze is eveneens van mening dat de reclame geen element van choquerende of kwetsende aard bevat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden aanzien als denigrerend ten aanzien van een bepaalde groep personen en dat ze de menselijke waardigheid niet aantast.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen