Bebat 26-04-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BEBAT

Product-Dienst / Produit-Service: Inzameling batterijen

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Een versie van de radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Graag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. Gemiddeld houden er zich zo’n 30 lege batterijen schuil bij elk Vlaams gezin. Ze zijn vaak klein, maar kunnen ook groter en zelfs herlaadbaar zijn. Wie ze vindt, wordt dringend verzocht ze naar een Bebat-inzamelpunt te brengen zodat Bebat ze kan recycleren. Bebat. Samen recycleren, beter voor de natuur. Campagne in samenwerking met de OVAM.”
Met de volgende tag-on voor de 25 seconden versie: “De nieuwe Bebat-inzamelkubus vind je deze week in je brievenbus.”

De andere versie van de radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Graag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. Gemiddeld houden er zich zo’n 30 lege batterijen schuil bij elk Vlaams gezin. Ze liggen in keuken, berging of kelder. Wie ze vindt, wordt dringend verzocht ze naar een Bebat-inzamelpunt te brengen zodat Bebat ze kan recycleren. Bebat. Samen recycleren, beter voor de natuur. Campagne in samenwerking met de OVAM.”
Met de volgende tag-on voor de 25 seconden versie: “De nieuwe Bebat-inzamelkubus vind je deze week in je brievenbus.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de reclame die start met “hier volgt een opsporingsbericht” zoals de officiële mededeling van opsporingsberichten. Hij vindt dit zeer verwarrend en vindt het niet kunnen daar het volgens hem ervoor kan zorgen dat er niet meer naar de echte berichten wordt geluisterd.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury is van mening dat de radiospot in kwestie weliswaar aanvangt met een verwijzing naar een opsporingsbericht maar het daarbij reeds quasi onmiddellijk heeft over het binnenbrengen van batterijen om vervolgens over te gaan in een duidelijk van de adverteerder uitgaande communicatie.

Zij is derhalve van mening dat deze spot duidelijk herkenbaar is als een reclameboodschap en niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden verward met een opsporingsbericht afkomstig van een officiële instantie.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om opsporingsberichten te banaliseren of hun doeltreffendheid aan te tasten en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen