Be-Mobile – Touring Mobilis 14-02-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BE-MOBILE

Product-Dienst / Produit-Service: Touring Mobilis applicatie

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiocampagne bevat verschillende analoge spots, zoals bijvoorbeeld:
VO: “Wist je dat de enige echte specialist in verkeersinformatie uit België komt? Met de laatste nieuwe technologie en een echte verkeersredactie om zich heen ontgaat hem niets. Hij volgt het Belgisch wegennet op de voet, zet je op de goede weg en kent de situatie op onze wegen als zijn broekzak. En hij zit in je broekzak. Het is Touring Mobilis, de mobiele app die de Belgen mobiel houdt. Download hem nu en geniet van al zijn nieuwe functies. Gratis en voor niets. Touring, ga gerust op weg.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Aangezien in de reclame wordt beweerd dat de app “gratis en voor niets” is, wou de klager deze ook wel op zijn gsm installeren. Wanneer hij echter de installatie wou opstarten bleek er een lijst van zaken te zijn die de adverteerder van de gsm(-gebruiker) wil weten. Volgens de klager is de app dus misschien wel gratis, maar zeker niet “voor niets” (aangezien zijn privacy en data ook een waarde hebben).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerde nota van genomen dat de aangeprezen applicatie gratis en zonder inschrijving gebruikt kan worden en ook alle noodzakelijke wettelijke vermeldingen inzake de bescherming van de privacy vermeldt.

Zij heeft tevens kennis genomen van de door de adverteerder meegedeelde informatie met betrekking tot diens privacybeleid en licentieovereenkomst met de eindgebruiker. Zij is van mening dat geen sprake is van afwijkende of specifiek onereuze bepalingen die zouden maken dat de adverteerder de dienst in kwestie in de betrokken radiospots niet als “gratis en voor niets” mag omschrijven.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospots in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de kostprijs en de draagwijdte van de aangeprezen dienstverlening op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen