Basic-Fit 10-09-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BASIC-FIT

Product-Dienst / Produit-Service: Fitnessclubs

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche waarnaar de klaagster verwijst toont een eerder slanke vrouw in een fitnessclub met onderaan het logo van de adverteerder en daarnaast de tekst “Trop mince? C’est à moi de choisir” (in het Nederlands: “Hoezo, te dun? Dat bepaal ik zelf wel”).

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster is Nederlandse en vraagt zich af of er in deze reclame een Franse woordgrap aan haar voorbijgaat. Zo niet, vindt ze dit een risicovolle boodschap op een plek waar veel jonge meisjes rondlopen die twijfels hebben over hun lichaam, waarbij vaak eetstoornissen ontstaan. Ze vraagt zich af wie als jong meisje niet de goedbedoelde boodschap “eet je wel genoeg, je lijkt vermagerd” heeft gehoord van een bezorgd familielid. Het lijkt haar niet wenselijk dat de adverteerder daar de spot mee drijft.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Gelet op de gebruikte tekst (“C’est à moi de choisir” (in het Nederlands: “Dat bepaal ik zelf wel”)), is de Jury vooreerst van mening dat de reclame niet van aard is om aan te zetten tot het letten op de lijn of dit op te leggen en evenmin een bepaald na te streven ideaalbeeld naar voor schuift. Integendeel, zoals de adverteerder in zijn antwoord aanhaalt en rekening houdend met het tweede luik van de affiche met een eerder gezette vrouw en de boodschap “Hoezo, te dik? Dat bepaal ik zelf wel”, beoogt deze campagne volgens haar veeleer bepaalde vooroordelen over wat “fit zijn” betekent te ontkrachten.

Zij is eveneens van mening dat de op het luik van de affiche in kwestie gebruikte afbeelding geen extreme magerheid toont en dat de affiche niet ongepast is voor consumenten in het algemeen of voor jongeren en personen die kampen met een eetstoornis in het bijzonder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie geen tekstuele of visuele elementen bevat die jongeren mentale, morele of fysieke schade kunnen toebrengen.

Zij is tevens van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen