Banden Herman 07-06-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BANDEN HERMAN

Product-Dienst / Produit-Service: Bandenservice

Media / Média: Affichage

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Het reclamespandoek bevat een foto van een vrouw die alleen in ondergoed gekleed op haar knieën en handen op een band van een voertuig zit, voorovergebogen zodat de nadruk op haar boezem ligt, en in de lens kijkt.

Daarbij de volgende tekst: “Ook uw banden verdienen uw aandacht – Spring even binnen voor een nazicht”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster stoort zich aan deze reclame. De vrouw wordt hier als een lustobject afgebeeld. Het zou haar minder gestoord hebben als er ook een man op de reclame had gestaan; nu is de advertentie niet relevant voor elke volwassen persoon, maar enkel gericht op heteromannen.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat het reclamespandoek in kwestie een foto toont van een vrouw die alleen in ondergoed gekleed op haar knieën en handen op een band van een voertuig zit, voorovergebogen zodat de nadruk op haar boezem ligt, en in de lens kijkt, met daarbij de volgende tekst: “Ook uw banden verdienen uw aandacht – Spring even binnen voor een nazicht”.

De Jury is van mening dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouw geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – bandenservice – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw in casu afgebeeld wordt en met de duidelijke seksuele toespeling, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen