Autoreclame: het Communicatie Centrum herinnert aan de te respecteren regels

Naar aanleiding van een reeks klachten die bij de JEP werden ingediend tegen autoadvertenties en in hoofdzaak betrekking hebben op milieuclaims en het vermelden van CO2-uitstoot en brandstofverbruik, vraagt het Communicatie Centrum de steun van zijn leden om de sector met spoed te informeren en te sensibiliseren aan de hand van de gelinkte onepager die de regels die van toepassing zijn op autoreclame samenvat.

Het Communicatie Centrum rekent op een strikte en foutloze toepassing van de regels door zijn leden.

Een correcte en verantwoorde communicatie onderstreept de relevantie van het Communicatie Centrum, dat de missie van zelfregulering inzake communicatie ondersteunt en stimuleert.

ander nieuws