Assuralia – PensioPlus 12-04-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ASSURALIA – PENSIOPLUS

Product-Dienst / Produit-Service: Aanvullend pensioen

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Met gedurende de gehele spot een opgewekt fluitdeuntje op de achtergrond, toont de spot twee werknemers in een kantooromgeving bevolkt met zombies. Eerst ziet men een vrouw die een kop koffie aan het inschenken is en wat ongemakkelijk glimlacht naar de zombie die naast haar een bekertje laat overlopen met water aan een drinkfontein. Vervolgens ziet men een man achter een computerscherm die met een rietje van een beker frisdrank drink. Als hij een geluid hoort, rolt hij met zijn bureaustoel naar de gang en ziet hij een zombie aangewandeld komen, waarna hij bedenkelijk naar zijn beker kijkt. Men ziet de vrouw achteruit langs de onthaalbalie stappen, waarop de telefonerende zombie achter de balie met een bebloede mond een geluid maakt naar de vrouw toe en het oor van de zombie afvalt. De vrouw en de man schrikken als ze met hun ruggen tegen elkaar botsen, en stappen angstig achteruit als ze meer zombies zien aankomen. Ze passeren langs het lokaal van de bewaker – een zombie die aan een arm aan het knagen is. Daarna passeren ze langs een lokaal met een kopieermachine – een zombie is zwartwit-fotokopieën van z’n misvormde gelaat aan het nemen. Ten slotte komen ze aan bij de lift, die ook vol zombies blijkt te zitten.
Voice-over: “Het einde van de wereld is nog niet voor morgen. Denk daarom vandaag al aan je pensioen. Informeer naar een aanvullend pensioenplan op je werk of kijk op mijnpensioenaanvullen.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt deze reclame met zombies (bloed, afgerukte lichaamsdelen) erg aanstootgevend (eng en vies) en niet geschikt, zeker niet voor een zender/programma waar ook kinderen naar kijken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerders onder meer nota van genomen dat deze campagne louter de specifieke doelgroep van 18- tot 40-jarigen voor ogen heeft en dat zij besloten hebben om de reclamespot bij de aankoop van mediaruimte zeer strikt te targeten naar enkel volwassenen (18+).
Zij heeft er eveneens terdege nota van genomen dat de adverteerders, met het oog op het bereiken van deze doelgroep, hebben geopteerd voor een communicatieve insteek en tone-of-voice die dicht bij de doelgroep liggen en inspelen op series zoals ‘The Walking Dead’ of ‘The Last of Us’ die momenteel een enorme populariteit genieten en top-of-mind zijn bij de doelgroep.

De Jury is van mening dat de adverteerder niet alleen de nodige voorzorgen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de spot het beoogde volwassen doelpubliek zou bereiken, maar dat daarnaast ook de inhoud van de spot zich er in casu toe beperkt om op een humoristische wijze in te spelen op de beeldtaal van een genre waarmee het publiek vertrouwd is, zonder dat de specifieke spot in kwestie daarom zelf meteen ook van aard zou zijn om het brede publiek angst aan te jagen of te choqueren.

In deze context is de Jury derhalve van oordeel dat de betrokken reclame noch indruist tegen de geldende fatsoensnormen, noch getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder, en evenmin van aard is om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen