AS Adventure 20-04-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: AS ADVENTURE

Product-Dienst / Produit-Service: AS Adventure

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Mannelijke VO: “Welkom in Siberië waar deze jonge backpacker, T-shirt, korte broek en teensletsen net gearriveerd is. Hij wilde naar Sicilië, maar daar heeft zijn dyslexie anders over beslist. Het werd Siberië. Geen pizza hier, wel ijs. Veel ijs, geen schepijs. Haha, arrivederci.”
Vrouwelijke VO: “AS Adventure, adventure is everywhere. Val als een blok voor de duizelingwekkende lentepromoties. Nu in al onze winkels en op asadventure.com.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwijst naar een radiospot waarin een man die zich op Siberië bevindt i.p.v. Sicilië door zijn dyslexie er onderkoeld raakt want hij was natuurlijk niet uitgerust voor de reis. Zij deelde mee dat de spot met een heel gemeen lachje eindigt.
Volgens haar doet de spot uitschijnen dat iemand die aan dyslexie leidt ronduit dom is. “De man had maar beter zijn best moeten doen bij het lezen van zijn bestemming”, wordt er geïnsinueerd. Dit is ronduit beledigend voor alle mensen die dagelijks de strijd aangaan met dyslexie. Bovendien betreft dit vaak heel jonge kinderen die dagelijks op school hiermee geconfronteerd worden.
De humor in deze reclamespot is volgens haar ronduit kwetsend en beledigend voor een grote groep (kwetsbare) mensen die aan dyslexie leiden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot een man vertelt dat een jonge backpacker door zijn dyslexie net in Siberië in plaats van in Sicilië gearriveerd is, zonder dat de jonge backpacker aan het woord komt.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat hij, vooraleer de radiospot op antenne te laten gaan, eerst het advies ingewonnen heeft van het Expertisecentrum Dyslexie dat het spotje onder meer op geen enkele manier aanstootgevend vond.

De Jury is van mening dat de reclame een irrealistische en absurde situatie uitvergroot.

Zij is ook van mening dat het duidelijk irreële karakter van de spot ervoor zorgt dat deze niet van aard is om als beledigend ten aanzien van dyslectici opgevat te worden door de gemiddelde consument.

In deze context is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om dyslectici te denigreren of als minderwaardig te beschouwen en dat de reclame evenmin discriminerend is.

Zij is ook van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen