Argenta 07-07-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ARGENTA

Product-Dienst / Produit-Service: Beleggen

Media / Média: E-mailing, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De nieuwsbrief via e-mail met als onderwerp “Argenta Actueel: geloof jij alle verhalen over beleggen?” bevat een eerste item met de titel “Vijf mythes over beleggen doorprikt” en de volgende tekst:
“Beleggen alleen voor rijke mensen?
Er doen nogal wat verhalen de ronde over beleggen. Vandaag weerleggen we er vijf voor jou. Zo zou beleggen alleen voor rijke mensen met veel tijd zijn. Maar bij Argenta kan iedereen die wat geld opzij heeft staan beleggen. Ook jij.”, met daaronder in een groene rechthoek “Vijf mythes over beleggen doorprikt”.

Bij doorklikken komt men bij een artikel op de website van de adverteerder, met de titel “Vijf mythes over beleggen doorprikt” en de volgende tekst:
“Er doen nogal wat verhalen de ronde over beleggen: het is alleen voor rijke mensen weggelegd, de beurs is een casino, je moet elke dag met beleggen bezig zijn…
Bij Argenta geloven we dat beleggen ook anders kan. Hoe verhoudt Argenta zich tot de clichés die over beleggen bestaan?
“Beleggen is alleen voor rijken”
Het klopt dat rijke mensen meer beleggen dan mensen met een gemiddeld inkomen. De allerrijksten worden rijker door meer risico’s te nemen met een deel van hun vermogen.
Maar moet je rijk zijn om te beleggen? Nee, maar je moet natuurlijk wel eerst een veilige spaarbuffer hebben. Maar eens je wat geld opzij hebt staan, kan ook jij beleggen. Bij Argenta kan je zelfs al beleggen vanaf 25 euro per maand.
Je bent niet alleen. Meer dan 3 miljoen Belgen doen inmiddels aan beleggen*. Die zijn zeker niet allemaal rijk. Maar door hun spaargeld voor een deel in beleggingen om te zetten, trachten ze te werken aan meer financiële ademruimte in de toekomst, stapje voor stapje.
“Beleggen is ingewikkeld”
Moet je superslim zijn om aan beleggen te beginnen? Albert Einstein zei ooit: “Als je iets niet eenvoudig genoeg kunt uitleggen, begrijp je het zelf nog niet goed genoeg.” Vergelijk dat eens met de adviezen die sommige beleggingsanalisten geven. En lees “Achter de schermen” met 2 beleggingsspecialisten van Argenta Asset Management over hoe eenvoudig beleggen kan zijn. Of bekijk hoe we op heldere en toegankelijke manier uitleggen wat beleggen nu eigenlijk is.
Een eenvoudige beleggingsstrategie heeft niet alleen als voordeel dat iedereen ze begrijpt, maar ook dat ze geworteld is in gezond boerenverstand. Als de dingen te mooi klinken, zijn ze waarschijnlijk niet waar.
De beleggingsspecialisten van Argenta vertrekken van duidelijke principes, werken op basis van feiten en doorwrochte analyses en kiezen voor degelijke bedrijven die een mooi parcours hebben afgelegd en goede toekomstverwachtingen hebben. Simpel, toch?
Laat je dus niets wijsmaken: beleggen kan eenvoudig zijn.
“Aan beleggen verdienen alleen de banken”
Instapkosten, uitstapkosten, bewaarloon, betalen voor beleggingsadvies… je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een tariefje voor. Terwijl beleggen helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Argenta heeft er altijd naar gestreefd om spaarrekeningen, betaalrekeningen en debet- en kredietkaarten gratis of zo goedkoop mogelijk te houden voor zijn klanten en drukt ook voor beleggen zoveel mogelijk de kosten. Zonder aan kwaliteit in te boeten, maar door te kiezen voor eenvoud en efficiëntie.
In de praktijk betekent dat: een instapkost vanaf 1 % – dat is een eenmalige kost op het bedrag dat je belegt. Bij Argenta betaal je geen bewaarloon (geld dat je aan veel banken betaalt om effecten bij te houden) en het advies is gratis. Argenta rekent wel een vaste vergoeding aan voor het beheer van je belegging, net zoals andere banken.
Onthou: elke cent die je minder aan kosten betaalt bij beleggen, betekent dat je als belegger meer geld overhoudt om te beleggen.
“De beurs is een casino”
Wanneer je als beginner naar de beurs kijkt, zit er weinig logica in de cijfers. Waarom worden sommige bedrijven zo hoog gewaardeerd? Kan je de ups en downs van de beurs voorspellen? Bestaat er zoiets als het beste moment om te beginnen met beleggen? Het beste antwoord op deze – terechte – vragen is een methodische en objectieve aanpak. De beleggingaanpak van Argenta houdt rekening met objectieve variabelen. Het is een model dat erop gericht is om op termijn te streven naar een rendement dat even goed is als de beurzen of beter.
“Je moet elke dag met je beleggingen bezig zijn”
Ja, er zijn individuele beleggers voor wie het een echte sport is om dag in dag uit met hun beleggingen bezig te zijn. Een boeiende hobby waarvoor je heel wat uit de kast moet halen: stalen zenuwen, economisch doorzicht, macro-economisch inzicht… Gelukkig heb je bij Argenta een persoonlijke beleggingsadviseur en moet je als klant niet elke dag met je beleggingen bezig zijn. Je kan altijd terecht bij je beleggingsadviseur of in de app kijken hoe het met je beleggingen gesteld is. Regelmatig krijg je ook een update van de beleggingsspecialisten over de stand van je portefeuille, de aanpassingen die ze hebben gedaan en hun verwachtingen voor de toekomst.
* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

In de ogen van de klager stelt de adverteerder hier de gevaren van het beleggen voor als mythes, fabeltjes. Alleen al door het woord mythes te gebruiken, gaan ze volgens hem zwaar over de schreef. Dat beleggen gevaarlijk is, is geen mythe. Hij vindt dat ze met te simpele argumenten volgende zaken weerleggen: “Beleggen is ingewikkeld”, “De beurs is een casino”, “Je moet elke dag met je beleggingen bezig zijn”, en verwijst hiervoor onder meer naar plotse verliezen in beurswaarde, beurscrashes en onvoorziene geopolitieke gebeurtenissen en de coronacrisis.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de nieuwsbrief van de adverteerder een item met de titel “Vijf mythes over beleggen doorprikt” bevat, waarin onder meer toelichting wordt verschaft bij de beweringen “Beleggen is alleen voor rijken”, “Beleggen is ingewikkeld”, “Aan beleggen verdienen alleen de banken”, “De beurs is een casino” en “Je moet elke dag met je beleggingen bezig zijn”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze meent dat de klager de tekst voornamelijk vanuit beleggen in aandelen interpreteert, maar dat hij beleggen niet in deze beperkte zin bedoelde en dat hij bovendien enkel UCITS-fondsen aanbiedt waarin de beleggingen door de fondsenbeheerders gespreid en opgevolgd worden. Hij haalde tevens aan dat de insteek van het artikel was om in het algemeen veel voorkomende bezorgdheden bij klanten weg te nemen zonder specifieke productreclame te maken.

Zij is van mening dat deze insteek van de adverteerder ook duidelijk blijkt uit de reclame in kwestie en dat de reclame zich ertoe beperkt om aan de hand van een aantal stellingen in te spelen op mogelijke vragen en dienaangaande toelichting te verschaffen omtrent zijn dienstverlening, zonder daarom meteen ook alle vormen van beleggen als volstrekt risicoloos in beeld te brengen. Zij is met name van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een gebrek aan ervaring of kennis bij de consument uit te buiten en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen