Alpha Heating – Bode van Schoten 24-04-2024: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ALPHA HEATING – BODE VAN SCHOTEN

Product-Dienst / Produit-Service: Haarden en kachels

Media / Média: Magazine

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klacht verwees naar een publicatie op de linkerpagina van het magazine met bovenaan in een zwarte kader een tekstballon met een groot vraagteken en de vermelding “factcheck!” en daarbij de tekst “Is het eigenlijk nog wel verantwoord om met hout te stoken?” Een duidelijk antwoord op een goede vraag!”.
Daaronder een tekst die begint met “Bij Alpha Heating geloven we dat het na de winter het perfecte moment is om werken in je woning te doen en deze voor te bereiden op de koudere maanden.”.
Op de rechterpagina, een advertentie met afbeelding van het gepromote product.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat de publireportage niet als dusdanig aangekondigd wordt en vindt het dus misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de publicatie op de linkerpagina van het magazine bovenaan in een zwarte kader een tekstballon bevat met een groot vraagteken en de vermelding “factcheck!” en daarbij de tekst ““Is het eigenlijk nog wel verantwoord om met hout te stoken?” Een duidelijk antwoord op een goede vraag!”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van zowel het betrokken medium als de betrokken adverteerder nota van genomen dat het hier inderdaad gaat om een publireportage en heeft kennis genomen van de elementen op basis waarvan, zelfs ondanks het niet aanwezig zijn van de vermelding “publireportage”, het voor hen vrij duidelijk is dat het hier over een commerciële communicatie gaat.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), zoals verder uitgewerkt in de Code over herkenbaarheid van native advertising en aanverwante commerciële communicatie, dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie.

Zij is van mening dat onder meer de titel van de communicatie, met de vermelding “factcheck!”, al de indruk kan geven dat het over redactionele en niet commerciële inhoud gaat.

Zij is ook de mening toegedaan dat het commerciële doel niet onmiddellijk duidelijk herkenbaar is voor de gemiddelde consument.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder en het medium derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het klopt dat de vermelding “publireportage” verkeerdelijk niet werd weergegeven en dat hij het nodige zal doen zodat in de online editie, de vermelding in kwestie alsnog toegevoegd wordt, en dat hij hiermee uiteraard rekening zal houden in de toekomst.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen