Alken Maes 06-04-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ALKEN MAES

Product-Dienst / Produit-Service: Maes

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de Facebookpagina van de adverteerder zijn er onder meer de volgende posts, met op alle posts de vermelding “#BierDrinkenVoorHetGoedeDoel” en op alle foto’s het logo van Maes met de slogan “Maak meer mee”:

– “Als je versleten sporttas spontaan medelijden opwekt, heb je een probleem… Dat opgelost kan worden met pintjes!”, met de foto van een open sporttas vóór de benen van een sporter en een hand die er muntjes in gooit.

– “Een kleine slok voor jou, €1000 en iets minder belachelijke trainingspakken voor hen.”, met de foto van drie mannen in verschillende sporttenues.

– “€1000 partybudget verdienen? Drink een pintje, red je feestje.”, met de foto van twee oudere mannen aan een draaitafel met hoofdtelefoons rond de hals, waarvan één lachend de arm omhoog steekt.

– “Een nieuwe sport uitvinden omdat je geen geld hebt voor paletjes is één optie. Pintjes drinken & €1000 verdienen een tweede!”, met de foto van een man die pingpong speelt met een kookpan.

– “€1000 voor nieuwe shirts? Drink een pintje, red je ploegmaat van een nipple twist.”, met de foto van twee lachende mannen in sportshirt en een derde bedrukt kijkende man waarbij het shirt op het bovenlijf geschilderd is.

– “Meer toerist dan wieler? Eén oplossing:” met de foto van een man in wielrennerstenue op een vrouwenfiets met een mandje aan het stuur.

Daarnaast is er een oudere post “Dank u, Sinterklaasje. #MaakMeerMee” met de foto van een schoen voor een haard met daarop een bak Maes en daarnaast drie mandarijnen.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager schendt de Facebookpagina van de adverteerder op verschillende punten het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, met name:

– Artikel 3.3 (consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengen met sociaal succes): “Als je versleten sporttas spontaan medelijden opwekt, heb je een probleem… Dat opgelost kan worden met pintjes!”, “Een kleine slok voor jou, €1000 en iets minder belachelijke trainingspakken voor hen”.

– Artikel 3.5 (suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijkse leven gelukkiger te maken of een feestelijke sfeer te creëren): “Drink een pintje, red je feestje.”, “Een nieuwe sport uitvinden omdat je geen geld hebt voor paletjes is één optie. Pintjes drinken & €1000 verdienen een tweede!”, “€1000 voor nieuwe shirts? Drink een pintje, red je ploegmaat van een nipple twist”.

– Artikel 9 (suggereren dat consumptie van alcoholhoudende dranken sportprestaties positief beïnvloedt): “Meer toerist dan wieler? Eén oplossing: #BierDrinkenVoorHetGoedeDoel”.

– Artikel 4.5 (gebruik maken van marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair zijn bij minderjarigen alsook gebruik maken van beelden die behoren tot de cultuur van minderjarigen): het gebruik van Sinterklaassymboliek én het vermelden van Sinterklaas lijkt de klager bijzonder ongepast.

– Artikel 11: de educatieve slogan is niet duidelijk en leesbaar te vinden op de Facebookpagina.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vooreerst kennis genomen van de post “Dank u, Sinterklaasje. #MaakMeerMee” op de Facebookpagina van de adverteerder, met de foto van een schoen voor een haard met daarop een bak Maes en daarnaast drie mandarijnen.

De Jury is van mening dat deze post gebruik maakt van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen alsook van tekeningen of marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van de minderjarigen, wat strijdig is met artikel 4.5 van het Convenant.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de post in kwestie te verwijderen.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van de verschillende in de klacht aangehaalde posts met de vermelding “#BierDrinkenVoorHetGoedeDoel” op de Facebookpagina van de adverteerder.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat hij met de campagne “Bier drinken voor het goede doel” verenigingen financieel wil steunen aan de hand van een actie waarbij geld kan worden ingezameld door kroonkurken en bliklipjes in te leveren.

Met betrekking tot de posts “Als je versleten sporttas spontaan medelijden opwekt, heb je een probleem” en “Een kleine slok voor jou, €1000 en iets minder belachelijke trainingspakken voor hen”:

De Jury is van mening dat deze posts betrekking hebben op de mogelijkheid voor verenigingen om via de actie van de adverteerder geld in te zamelen om te kunnen investeren in sportmateriaal, zonder daarbij echter de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband te brengen met success.

 Met betrekking tot de posts “Drink een pintje, red je feestje.”, “Een nieuwe sport uitvinden omdat je geen geld hebt voor paletjes is één optie. Pintjes drinken & €1000 verdienen een tweede!” en “€1000 voor nieuwe shirts? Drink een pintje, red je ploegmaat van een nipple twist”:

De Jury is van mening dat ook deze posts naar de actie van de adverteerder verwijzen als mogelijkheid voor verenigingen om geld in te zamelen om hun activiteiten te ondersteunen, zonder daarbij echter te suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren.

In de post “Meer toerist dan wieler” heeft de Jury vastgesteld dat de foto een man in wielrennerstenue toont op een vrouwenfiets met een mandje aan het stuur.

De Jury is hier opnieuw van mening dat de post naar de mogelijkheid verwijst om in sportmateriaal te investeren, zonder daarbij echter te suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken de sportprestaties positief beïnvloedt.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat de posts in kwestie geen inbreuk uitmaken op artikels 3.3, 3.5 en 9 van het Convenant.

De Jury heeft echter vastgesteld dat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” ontbreekt.

Zij heeft derhalve de adverteerder verzocht om de slogan conform Bijlage B 1) (b) (v) van het Convenant te vermelden en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen