Aldi 22-08-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ALDI

Product-Dienst / Produit-Service: Wanddecoratie

Media / Média: Andere (Folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie in de folder bevat onder meer een foto van een bankstel waarboven een driedelige afbeelding van een duinenzicht hangt, met daaronder de prijs per set, het “FSC”-logo en de tekst:
“Living Art®
Wanddecoratie, 3-delig
canvas met 3 luiken, afmeting 1 luik: 50 x 50 x 2 cm,
keuze uit 5 dessins, FSC®-gecertificeerd”.
Rechts hiervan afbeeldingen van de andere versies waarin het product verkrijgbaar is.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat het woord canvas verwijst naar schilderslinnen. Hij kocht het product aan, doch bij het uitpakken bleek dat de afbeeldingen gedrukt waren op een ordinair wit sulfaatkarton. Volgens hem gaat het om een oneerlijke handelspraktijk.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie waarop de klacht betrekking heeft onder meer een foto van een bankstel bevat waarboven een driedelige afbeelding van een duinenzicht hangt, met daaronder de prijs per set, het “FSC”-logo en in grotere letters de tekst “Wanddecoratie, 3-delig” met daaronder in kleinere letters “canvas met 3 luiken, afmeting 1 luik: 50 x 50 x 2 cm, keuze uit 5 dessins, FSC®-gecertificeerd”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze niet wou verhullen uit welk materiaal het artikel vervaardigd is, getuige waarvan de keuze voor de benaming “wanddecoratie” en de vermelding dat het artikel “FSC-gecertificeerd” is, wat wijst op een product waarvan de bestanddelen hout of papier bevatten, en dat hij in het onderschrift heeft geopteerd voor de bredere commerciële invulling van de term “canvas”.

De Jury is dienaangaande van mening dat de gemiddelde consument aan het gebruik van het woord “canvas” in deze advertentie niet de draagwijdte zal toekennen die de klager hieraan geeft en deze term met name zal opvatten in de bredere betekenis van een rechthoekige of vierkante fotoprint, bedoeld om aan de muur te bevestigen waarnaar de adverteerder eveneens verwijst.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de samenstelling van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen