Aldi 08-08-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ALDI

Product-Dienst / Produit-Service: Aldi

Media / Média: Folder

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Bij de tekst “Aanstomend talent” toont de reclame voor een stoomreiniger een vrouw gekleed in de stijl van de jaren 50 (blonde haren en klein hoedje, strakke blouse, korte zwarte rok met witte stippen en wit schortje) en op rolschaatsen. Ze glimlacht en leunt op het toestel in kwestie.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de adverteerder een karikatuur van de vrouw gebruikt om zijn waar te illustreren en dat het wel lijkt of we terug in de jaren 50 zijn. Het is volgens hem onaanvaardbaar en een voorbeeld van slechte smaak om de vrouw op deze karikaturale en seksistische manier te gebruiken om koopwaar aan te prijzen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de folder, waarin een advertentie staat voor een stoomreiniger waar bij de tekst “Aanstomend talent” een vrouw gekleed in de stijl van de jaren 50 en op rolschaatsen wordt getoond die glimlachend op het gepromote toestel leunt.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat de gehele folder bewust opgebouwd is rond het thema retro/vintage alsook rond het momentum van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli en heeft kennis genomen van de andere advertenties die de adverteerder in dit verband aanhaalt, waaronder een analoge advertentie met een mannelijk model en een andere advertentie met hetzelfde vrouwelijk model waarin zij met jaren 50 kapsel maar in sekseneutrale kledij wordt afgebeeld als automecanicien.

De Jury is van mening dat deze context voldoende duidelijk blijkt, zodat de advertentie niet van aard is om letterlijk te worden opgevat door de gemiddelde consument als een actueel statement.

Mede gelet op de context van de kwestieuze advertentie, is de Jury met name van mening dat deze niet van aard is om door de gemiddelde consument te zullen worden geïnterpreteerd als een specifiek beeld van de vrouw in een realistische context uitdragend.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om een categorie van personen te kleineren of te discrimineren en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen