Albert Heijn 12-03-2024: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ALBERT HEIJN

Product-Dienst / Produit-Service: Croissants

Media / Média: Andere (verkooppunt)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de supermarkt wordt een affiche getoond met het opschrift “Alle koffiekoeken 2 voor € 0,99”. Onder de affiche worden croissants te koop aangeboden.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat een croissant volgens de winkel in kwestie geen koffiekoek is. Twee croissants werden aan de kassa immers verrekend aan 85 cent per stuk.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en de reclame in kwestie.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er onder meer nota van genomen dat de adverteerder erkende dat de betrokken promotie-affiche voor ‘koffiekoeken’ op een erg onhandige plaats werd bevestigd en begreep dat de klager hierdoor veronderstelde dat de aanwezige ‘croissants’ ook in promotie stonden.

De Jury is van mening dat de manier waarop de reclame hier werd getoond in de winkel in kwestie inderdaad tot verwarring leidt wat betreft de deelname van de betrokken producten aan de in hun onmiddellijke nabijheid aangekondigde promotie.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf een en ander te zullen rechtzetten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen