AB InBev – Jupiler 05-08-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: AB INBEV

Product-Dienst / Produit-Service: Jupiler

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De in de Facebookpost gelinkte video toont 2 blikjes van het gepromote product met de tekst “16 + 2 blikken gratis om …” waarna de volgende tekst verschijnt: “… meer volk in uw tent te krijgen.”.
Onderaan de vermelding van de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”.
Men ziet vervolgens een man met een blikje van het product in de hand en de andere hand in zijn broekzak. Verschillende personen passeren voor hem en gaan een tent binnen. Hij gebruikt verschillende begroetingen. Op het scherm de teksten “Hey hallo, leuke outfit.”, “Hallo, ook leuke outfit.”, “Schuif maar aan hoor, er is …”.
Het logo van Jupiler verschijnt vervolgens op het scherm met de tekst “Graag gedaan!”.
VO: “Jupiler geeft u deze zomer 16 blikken plus 2 gratis om meer volk in uw tent te krijgen. Jupiler, da’s graag gedaan!”

Klacht(en) / Plainte(s)

De tekst die hier gebruikt wordt is voor de klager te expliciet naar seks gericht. Dit lijkt alsof de adverteerder meegeeft dat als je Jupiler drinkt, je hiermee expliciet meer mensen in je tent krijgt en dat dus écht dankzij Jupiler. De dubbele bodem zit hem volgens de klager daarenboven ook in het feit dat “in uw tent” krijgen een gekend fenomeen is op de festivals of andere leuke evenementen. Dit neigt er volgens hem dan ook toe dat beweerd wordt dat je dankzij Jupiler meer vrouwen (of mannen) kan scoren. Hij vindt dat ondermaatse communicatie.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen  opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Zij heeft kennisgenomen van de in de Facebookpost gelinkte video in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de reclameboodschap beoogde om de klemtoon te leggen op het creëren van een gastvrije sfeer, waar de gastheer het extra bier, verkregen in het kader van de promotionele actie, kan delen met gasten, zonder dat daarbij sprake is van elementen die zouden insinueren dat de aanwezigheid, het aanbod of de consumptie van het gepromote product zouden leiden tot seksuele handelingen tussen de gastheer en (één van) zijn gasten.

De Jury is van mening dat dit opzet ook duidelijk blijkt uit de reclameboodschap in kwestie en dat deze met name niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband brengt met seksueel succes in de zin van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen