AB InBev – Bellewaerde 26-07-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: AB INBEV – BELLEWAERDE

Product-Dienst / Produit-Service: Cubanisto, Stella-Artois

Media / Média: Andere (materiaal op een evenement)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager deelde de volgende foto’s mee:

  • Een lichtbord ‘Stella Artois’ in een bar;
  • Een bar met een groot logo van Cubanisto op de gevel;
  • Twee vrouwen met een T-shirt met het logo van Cubanisto;
  • Een prijslijst met als drank de Cubanisto en frisdranken.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klacht heeft betrekking op reclame voor alcohol op het festival ‘After School Festival’ op 30 juni te Bellewaerde.

Gezien de naam (After School) en de plaats (pretpark Bellewaerde) van het festival is de klager van mening dat alle alcoholreclame aanwezig op het festival gericht was op jongeren en een inbreuk vormde op artikel 2.1 van het Alcoholconvenant.

De klager verwijst naar foto’s voor de verschillende vormen van reclame:

  • Lichtbord ‘Stella Artois’ in bar Wild West Club House;
  • Bar bij Mexican Stage is ingericht in het thema ‘Cubanisto’, met het logo zeer groot aangebracht op de bar;
  • Alle barmedewerkers hadden zowel een T-shirt als trui met daarop het logo van Cubanisto Rum Flavoured Beer;
  • Medewerkers van het park die rondliepen in het park droegen een trui en T-shirt met daarop het logo van Cubanisto Rum Flavoured Beer;
  • Het uniek aanbieden van Cubanisto Rum Flavoured Beer als alcoholische drank.

De klager haalde ook aan dat er zeer jonge kinderen aanwezig waren op het festival.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

Zoals aangekondigd, heeft de Jury deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de klacht en van de door de klager meegedeelde foto’s van het publicitair materiaal in kwestie.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende bij dit evenement betrokken partijen, met name het pretpark Bellewaerde en de producent van de bieren Stella Artois en Cubanisto, AB InBev.

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat het festival in het Bellewaerde-park plaatsvond op 30 juni na de normale openingsuren, namelijk van 18u tot 23u.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat bij het binnenkomen van het park alle bezoekers gecontroleerd werden op leeftijd en een armbandje kregen waarbij de kleur afhankelijk was van de leeftijd en dat de medewerkers allen gebriefd werden omtrent de kleuren van de armbandjes en de geldende regelgeving inzake het schenken van alcoholische dranken.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van het gebruikte promotiemateriaal.

Met betrekking tot het lichtbord van Stella Artois:

De Jury heeft er nota van genomen dat dit deel uitmaakt van de vaste decoratie van de ‘Saloon’, een ruimte ingericht als westernbar in het park, zoals dit ook in een andere drankgelegenheid plaats zou vinden. Zij heeft ook vastgesteld dat het hier gaat om algemeen materiaal van de producent van het vermelde bier dat niet beperkt is tot het festival in kwestie.

Met betrekking tot de bar aan de Mexican stage:

De Jury heeft genoteerd dat deze bar voor de gelegenheid geplaatst en gedecoreerd werd met een groot “Sugar Skull”, het symbool van de Dia de los Muertos, de Mexicaanse herdenkingsdag, om zo het thema van Mexico te versterken, alsook met kleinere logo’s van het merk Cubanisto.

Met betrekking tot de Cubanistokledij die de medewerkers droegen:

De Jury heeft er nota van genomen dat er in het totaal voor 7 personen t-shirts en truien met het Cubanisto-logo erop ter beschikking werden gesteld voor de bediening in de 3 drankgelegenheden waar Cubanisto geschonken werd. In de andere 4 gelegenheden werd de gewone parkkledij gedragen.

Met betrekking tot de aangeboden dranken:

De Jury heeft er nota van genomen dat aan 3 drankgelegenheden Cubanisto werd geschonken, alsook frisdrank en dat in de andere 4 drankgelegenheden het gewone aanbod werd geschonken zoals tijdens de andere openingsdagen van het park.

Mede gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat het publicitair materiaal waartegen de klacht ingediend werd, dat al dan niet van het festival los stond, geen minderjarigen als doelgroep heeft. De aanwezigheid ervan op een evenement waar ook minderjarigen aanwezig zouden kunnen zijn betekent volgens haar namelijk niet dat het publicitair materiaal meteen ook gericht is tot minderjarigen.

Zij verwijst in dit verband naar de beslissing van de Jury in hoger beroep (Bacardi Martini Belgium – Bananas BC 18/01/2016) waarbij de Jury in hoger beroep bevestigde dat de toepassing van artikel 2.1 van het Convenant wel degelijk vereist dat een reclame of marketingactiviteit specifiek op minderjarigen is gericht en dus met andere woorden minderjarigen viseert, wat hier niet het geval is.

Meer specifiek wat het materiaal met het Cubanisto-logo betreft is de Jury ook van mening dat dit door zijn inhoud niet gericht is op minderjarigen.

Zij verwijst in dit verband tevens naar een eerdere uitspraak van de Jury (AB InBev – Cubanisto 10/12/2014) waarbij de Jury van mening was dat het afgebeelde masker van een doodshoofd niet verwijst naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen of in hoofdzaak behoort tot de cultuur van minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het promotioneel materiaal in kwestie niet gericht is op minderjarigen in de zin van artikel 2.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen