Wat is de JEP?

De ​Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame werd opgericht in 1974 door de Raad voor de Reclame vzw en is het zelfdisciplinaire orgaan van de reclamesector in België met als taak te waken over het correcte en eerlijke karakter van de reclameboodschappen ten aanzien van het publiek.

Zij steunt haar beslissingen op :

 • enerzijds de wetgeving ,
 • anderzijds de zelfdisciplinaire codes die de wetgeving aanvullen en in het bijzonder de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.
   

De Jury is  paritair samengesteld (1/2 reclamesector + 1/2 burgermaatschappij) en dit zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De Voorzitter van de Jury in eerste aanleg en de Voorzitter van de Jury in hoger beroep worden gekozen onder ere-magistraten of prominenten van de Balie, de Universiteit of de reclamewereld.

De Jury wordt bijgestaan door een secretaris en adjunct-secretaris die belast zijn met de voorbereiding van de dossiers en de beraadslagingen van de Jury en die tevens de genomen beslissingen ten uitvoer leggen en publiceren. 

Samenstelling van de Jury 

De Jury in eerste aanleg (die wekelijks zetelt) is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Piet MOONS

Groep 1

 • Mevrouw Karolien PIETERS - UBA
 • Mevrouw Murielle SEGERS - ACC
 • Mevrouw Pauline STEGHERS - BVAM
 • De heer Kwinten VAN DE VEIRE (tijdelijk vervangen door mevrouw Imane TAHIRI) - Lid burgermaatschappij
 • De heer Benoît NICAISE  - Lid burgermaatschappij
 • Vacant mandaat
   

Groep 2

 • Mevrouw Pierre-Anne JACQMAIN - UBA
 • De heer Pascal KEMAJOU - ACC
 • Mevrouw Sandrien MAMPAEY - Belgian News Media
 • Mevrouw Carine JOLY - Lid burgermaatschappij
 • Mevrouw Anneke BLANCKAERT - Lid burgermaatschappij
 • De heer Christophe JAMBERS - Lid burgermaatschappij
   

De Jury in hoger beroep (die op maandbasis zetelt) is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Luc BALLON

 • Mevrouw Charlotte CALLEBAUT - UBA
 • Mevrouw Anne-Catherine TRINON - ACC (plaatsvervanger: De heer Didier DE JAEGER - ACC) 
 • Mevrouw Karen VAN BRABANT - The Ppress
 • Mevrouw Katrien LEFEVER - BVAM
 • De heer Rachid LAMRABAT - Communicatiebureau
 • Mevrouw Sabine DENIS - Lid burgermaatschappij
 • De heer Jean-Claude JOURET - Lid burgermaatschappij
 • De heer Jean-Jacques JESPERS - Lid burgermaatschappij
 • De heer Dieter GEERNAERT - Lid burgermaatschappij
 • De heer Robert GRAETZ - Lid burgermaatschappij
   

Expert: Mevrouw Sandrine SEPUL - Raad voor de Reclame vzw

Secretaris: De heer Bart DU LAING

Adjunct Secretaris: Mevrouw Priscilla MOENS